Studijní návštěva v Manchesteru

Na konci druhého roku se partneři projektu RESOLVE z Moravskoslezského kraje vydali na studijní návštěvu za svým partnerem do Velké Británie.

Partner projektu Doprava pro Greater Manchester hostil dne 7. 2. 2018 studijní návštěvu pro zástupce Moravskoslezského kraje a místních partnerů z Ostravy a Opavy. Zástupcům byly představeny nové druhy městské hromadné dopravy, rychlotramvaj, tzv. metrolink, a rychlé autobusy, tzv. metroshuttle, propojující pouze významné stanice. Metroshuttle jsou bezplatné autobusové linky propojující přestupní terminály a obchodní centra ve středu města.  Zástupci rovněž získali přímé zkušenosti s osvědčenými postupy zaměřenými na rozšíření linky městské hromadné dopravy, plánování dojíždění zaměstnanců do obchodních center udržitelným způsobem dopravy, podpory firem drobnými granty na motivaci udržitelného způsobu dojíždění zaměstnanců. Dalšími dobrými praktikami bylo bezplatné autobusové linky propojující přestupní terminály a obchodní centra ve středu města, realizace aktivit v rámci Akčního plánu na snížení znečištění ovzduší, zpracování dlouhodobé dopravní strategie
a budování elektro nabíjecí infrastruktury.

Za Moravskoslezský kraj se studijní návštěvy zúčastnili zástupci krajského úřadu a dále čelní představitelé dopravního podniku obou statutárních měst Ostravy a Opavy a další odborníci z oblasti dopravy a strategického rozvoje obou měst.

Studijní návštěvy navazují na aktivitu projektu RESOLVE s názvem „Peer review“, v rámci které byly zahraničními partnery posouzeny plány udržitelné mobility obou statutárních měst Ostravy a Opavy
a doporučeny konkrétní osvědčené postupy. Výsledkem účasti na studijních návštěvách je přenos osvědčených postupů pro přípravu akčního plánu a zvýšení kvality plánů udržitelné mobility obou statutárních měst.