Studijní návštěva v portugalské Almadě

Studijní návštěva se uskutečnila dne 11. 4. 2018 na pozvání portugalského partnera Almada City Council. Spolu se zástupci tzv. místní zájmové skupiny, tvořené odborníky z oblasti dopravy a strategického rozvoje statutárních měst Ostravy a Opavy, se této účastnili partneři z italské Reggio Emilia, slovinského Mariboru a švédského Växjö.

Tématicky tuto studijní návštěvu portugalský partner zaměřil na prezentaci dobrých praktik z oblasti redukce počtu automobilů v centru města, na prezentaci tzv „měkkých“ opatření, na oblast veřejné dopravy a cykloinfrastruktury.

Konkrétní opatření realizovaná Radou města Almada:

  • Vybudování pěší zóny na třídě “Cândido dos Reis”.
  • Kampaň města Almada “Lépe bez aut”, v rámci které byl stanoven čtvrtek dnem bez aut, náhradou jim bylo snížené jízdné ve veřejné dopravě.
  • Uvítací balíček “Noví obyvatelé” na podporu udržitelné dopravy pro nové spoluobčany.
  • „Almada BUS Saúde“, v rámci které byl představen elektro flexibus, který je na objednávku a  pohybuje se dle požadavku pasažérů, zejména starších osob.
  • „Metro Sul do Tejo“ –  tramvaj obíhající mezi městy Almada a Seixal, v současnosti je zhruba 22 km rozděleno do tří linek.
  • Cykloinfrastruktura – Cyklistická síť města Almada je naplánovaná v rozsahu cca 216 km, dosud zrealizováno cca 22 km cyklotras, v následujících létech bude dobudovány zbývajících cca 194 km.
  • „Decarbonization Living Lab“ – snižování CO2 v oblasti dopravy, výroby energií, provozu budov.

Po prezentacích a diskuzi následovala návštěva centra města s praktickými ukázkami fungování jednotlivých opatření z oblasti udržitelné mobility.

Výsledkem účasti na studijních návštěvách je přenos osvědčených postupů pro přípravu RESOLVE akčního plánu a zvýšení kvality plánů udržitelné mobility obou statutárních měst.