Studijní návštěva ve Švédsku - Växjö

Dne 3. května 2017 uskutečnili zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a místní zájmové skupiny projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ podpořeného v rámci Operačního programu INTERREG EUROPE, studijní návštěvu ve švédském  Växjö. Místní zájmovou skupinu projektu tvoří, mimo jiné, zástupci statutárních měst Ostravy a Opavy.  Cílem návštěvy organizované partnerem Kronoberg County Administration Board bylo studium osvědčených postupů z oblasti osobní a nákladní dopravy v centru města, praktických zkušeností a řešení pro veřejnou dopravu a rovněž pro cyklistiku. Českou delegaci tvořilo celkem osm odborníků, z toho tři z odboru dopravy a chytrého regionu krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tři zástupci z oblasti strategického rozvoje a dopravy statutárního města Ostravy a dva zástupci z oblasti rozvoje města a strategického plánování statutárního města Opavy.

Statutární město Opava se dlouhodobě zabývá problematikou oživení centra města, mimo jiné i formou zvýšení atraktivity veřejné dopravy, která se jeví  pro město jako zásadní. Díky zapojení statutárního města Opavy do projektu RESOLVE, zvláště pak z účastí na studijní cestě do Växjö, se daří získávat náhled na možná fungující řešení nejen optimalizací městské hromadné dopravy, ale rovněž řešení přístupů k cyklistické dopravě či zásobování maloobchodních prodejen v centru města. Zahraniční dobrá praxe nabízí opatření, která přispívají k atraktivitě města pro jeho obyvatele při současném naplnění pravidel trvale udržitelného rozvoje.

Opava v krátkodobém časovém horizontu připravuje realizaci velké dotazníkové kampaně zaměřené na sledování potřeb obyvatel města z pohledu optimalizace veřejné hromadné dopravy. Cílem šetření je, mimo jiné, zjištění motivačních faktorů, které by mohly vést občany ke zvýšenému zájmu o městskou hromadnou dopravu na území města. V letošním roce Opava směřuje investiční prostředky do dobudování bezbariérovosti zastávek MHD na celém území města a současně na vybudování inteligentních zastávek na klíčových dopravních uzlech veřejné dopravy.

Podpora cyklistické dopravy se v roce 2018 ponese v duchu aktualizace strategie cyklistické  dopravy, která zahrne právě i nově získané zkušenosti z účasti města v projektu RESOLVE. Mezi plánovaná opatření tak jednoznačně patří rozšíření a zlepšení cyklistické sítě na území města, propojení města s okolními obcemi formou nových tras, které nabídnou cyklistům bezpečnou cestu mimo frekventované silnice.

Snaha o oživení centra města sebou nese požadavek na další posun přípravné fáze systému parkování formou výstavby parkovací infrastruktury na strategických místech ve městě.

V neposlední řadě budou realizována i marketingová opatření spojená s masivní komunikační kampaní zaměřenou na podporu regionální značky „Opavské Slezsko“, jako podpůrné značky znovuoživení centra města,