Import Workshop

Projekt RESOLVE – Import workshop se zaměřením na udržitelnou mobilitu

Jednou z klíčových aktivit projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ je Import workshop, který představuje zásadní krok při konsolidaci procesu učení. V jeho průběhu zahraniční odborníci asistují při importu dobrých zkušenosti a při tvorbě akčního plánu. Import workshop se uskutečnil 11. září 2018
v Ostravě, hostil odborníky z Nizozemí, Spojeného království a Švédska. Na české straně se jej zúčastnili zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členové místní zájmové skupiny projektu – zástupci statutárních měst Ostravy a Opavy, dopravních podniků obou měst a další odborníci pro oblast udržitelné mobility.

Do projektu jsou vedle Moravskoslezského kraje zapojena i další evropská města a regiony – Roermond, Varšava, Maribor, Reggio Emília, Almada, Växjö, Manchester. Snahou partnerských měst je snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech, a to prostřednictvím nabídky udržitelných forem dopravy – atraktivní a dostupné MHD či bezpečného prostředí pro cyklisty a chodce. Součástí debaty mezi městy jsou i otázky, jak opět přitáhnout lidi do centra města a vytvořit jim atraktivní prostředí pro nakupování a trávení volného času.

Import workshop navazuje na sérii studijních návštěv absolvovaných v uplynulém roce, v jejichž průběhu byly navštíveny dobré zkušenosti zahraničních partnerů ze švédského Växjö, italské Reggio Emilia, britského Manchesteru a portugalské Almady. Zástupci některých z těchto navštívených zahraničních partnerů na Import workshopu v Ostravě v průběhu dopoledního programu prezentovali nejnovější trendy z oblasti parkování, cyklistiky a elektromobility, na odpoledním workshopu pak byly konzultovány konkrétní bariéry a způsoby jejich odstraňování pro import dobrých zkušeností do prostředí obou statutárních měst.

Jednotlivé kroky a aktivity, které obě statutární města dále podniknou pro zlepšení udržitelné dopravy budou zpracovány do RESOLVE akčního plánu.

Hlavní webové stránky projektu: http://www.interregeurope.eu/resolve/

Další informace o projektu:

https://www.facebook.com/Resolve-578232375712190/?fref=ts

https://twitter.com/ResolveEurope