Peer Review

Ve dnech 15. – 16. 3. 2017 se v rámci krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ konalo Peer Review (vzájemné hodnocení plánů udržitelné mobility) statutárních měst Ostravy a Opavy, které jsou členy místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) tohoto projektu.

Do projektu jsou vedle Moravskoslezského kraje zapojena i další evropská města a regiony – Roermond, Varšava, Maribor, Reggio Emília, Almada, Växjö, Manchester. která si předávají své dobré zkušenosti při prosazování udržitelné mobility obyvatel a zboží. Snahou měst je snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech, a to prostřednictvím nabídky udržitelných forem dopravy – atraktivní a dostupné MHD či bezpečného prostředí pro cyklisty a chodce. Součástí debaty mezi městy jsou i otázky, jak opět přitáhnout lidi do centra města a vytvořit jim atraktivní prostředí pro nakupování a trávení volného času.

V průběhu realizace projektu se obě tato města vedle Peer Review dále podílejí na sestavení
a průběžné aktualizaci registru osvědčených postupů, zúčastní se studijních návštěv, budou spolupracovat při tvorbě monitorovacího a evaluačního nástroje a spolupracovat při tvorbě akčního plánu, kde budou popsány kroky, které město dále podnikne pro zlepšení udržitelné dopravy ve městě.

V rámci Peer Review region navštívilo 5 zahraničních odborníků, kteří se v průběhu dvoudenního společného jednání seznámili s aktuálním stavem plánů udržitelné mobility a diskutovali o tom, jak zvýšit atraktivitu centra města, jak nastavit systém parkování a o možných způsobech podpory ostatních forem dopravy proti individuální dopravě – podpora MHD, sdílení kol (bikesharing) Výsledkem jednání jsou doporučení oběma statutárním městům.

Ke stažení