08/2015 - Dotaz – Personální záležitosti Magistrátu města Opavy

Upraveno: 29.01.2020

Podání dotazu: 02. 02. 2015

Výzva k úhradě nákladů: 12. 02. 2015

Stížnost: 24. 02. 2015

Postoupení odvolání nadřízenému orgánu: 27. 02. 2015

Rozhodnutí nadřízené orgánu: 16. 03. 2015

Výzva k úhradě nákladů II.: 27. 03. 2015

Poskytnutí informace: 07. 04. 2015

Zveřejněno: 24. 04. 2015

Zpracovatel: tajemník

Ke stažení