Ztráta občanského průkazu

Upraveno: 30.03.2022

Řeší odbor vnitřních věcí.

Co dělat v případě ztráty, poškození, odcizení nebo zničení občanského průkazu? 

Neprodleně nahlásit na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností, Policii ČR nebo Ministerstvu vnitra ČR, pokud je u něj současně podána žádost o vydání OP ve zrychleném režimu. Jestliže ke ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení OP došlo v zahraničí, pak tuto skutečnost neprodleně nahlásit pověřenému zastupitelskému úřadu.  

Pozor - při ohlášení ztráty, poškození, odcizení nebo zničení se již potvrzení o občanském průkazu nevydává! Do 15 dnů je pak nutné požádat o vydání nového občanského průkazu. 

Ohlášením ztráty, poškození, odcizení nebo zničení skončí platnost občanského průkazu a v případě jeho nálezu má občan povinnost takový občanský průkaz odevzdat. Neplatným občanským průkazem se nelze nadále prokazovat.  

Jestliže občan prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, poškození, odcizení nebo zničení ohlásil, dopouští se přestupku. 

Další informace najdete na Vyřízení občanského průkazu.