Ztráta občanského průkazu

Upraveno: 12.12.2019

Řeší odbor vnitřních věcí.

Co dělat v případě ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu? 

Neprodleně nahlásit na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností nebo obecním úřadě pověřeném vedením matrik. Odcizení je možno nahlásit i na Policii České republiky.  

Při ohlášení obdržíte potvrzení o občanském průkazu, které se vydává na dobu 2 měsíců. Do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu. 

Ohlášením ztráty, odcizení nebo zničení skončí platnost občanského průkazu a v případě jeho nálezu má občan povinnost takový občanský průkaz odevzdat. Neplatným občanským průkazem se nelze nadále prokazovat.  

Jestliže občan prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil, dopouští se přestupku. 

Další informace najdete na Vyřízení občanského průkazu.