Sňatečné obřady

Upraveno: 19.01.2024

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení matriky. 

Termín sňatečného obřadu je nutno dohodnout na matričním úřadě s dostatečným předstihem, a to buď osobně nebo telefonicky v úředních hodinách Magistrátu či e-mailem. V následujícím roce se začínají vydávat a potvrzovat termíny sňatečného obřadu na matrice vždy v 1. zářijové pondělí.

Církevní obřady

Snoubenci, kteří mají zájem uzavřít manželství před orgánem církve:

  • snoubenci si na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavíráno, požádají o vystavení Osvědčení k církevnímu sňatku, obdrží zde Dotazník k uzavření manželství (doloží ke kontrole občanské průkazy obou snoubenců, rodné listy, u rozvedených i rozsudky o rozvodu předchozího manželství, u ovdovělých úmrtní list),
  • v rámci předoddavkového řízení snoubenci obdrží osvědčení a Protokol k uzavření manželství,
  • po uzavření manželství si novomanželé vyzvednou oddací list nejdříve 9. den po svatbě – na matričním úřadu. Po té, nejpozději 15. den po převzetí oddacího listu požádají o vydání nového občanského průkazu (cestovního dokladu, řidičského průkazu ad.)

Farní úřady a kostely příslušné do matričního úřadu Magistrátu města Opavy:

Brumovice, Hněvošice, Chlebičov, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava a městské části, Slavkov, Služovice, Štáblovice, Štítina, Holasovice, Chvalíkovice, Mikolajice, Otice, Uhlířov, Velké Hoštice

Občanské obřady a termíny

Již tradičním místem pro konání sňatečných obřadů je v Opavě sál Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě.

Obřadní síň městského domu kultury Petra Bezruče

Schodiště v městském domě kultury Petra Bezruče

Historie budovy

Stavba budovy obchodní a živnostenské komory byla realizována v letech 1908–1910 stavitelem Aloisem Geldnerem podle projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera. Ústřední prostor tvoří hala s monumentálním schodištěm, ze kterého jsou přístupny všechny okolní prostory. Vybavení budovy bylo vyrobeno také podle návrhů Leopolda Bauera, secesní vitráže velkého sálu zhotovil opavský malíř Adolf Zdrazila. Šestnáct pískovcových reliéfů je dílem Josefa Obetha, stejně jako plastiky u vstupu. Dnes se budova nazývá Městský dům kultury Petra Bezruče a je sídlem knihovny a hospodářské komory.

  • parkování je možné na přilehlém parkovišti
  • v případě Vašeho zájmu kontaktujte pracovnice Magistrátu města Opavy, odboru vnitřních věcí, oddělení matriky: Bc. Hanu Kazimírskou nebo Helenu Bělaškovou.

Kontakty

Bc. Hana Kazimírská vedoucí oddělení matriky

Helena Bělašková matrikářka – matrika manželství

Po objednání termínu sňatečného obřadu je nutno vyzvednout si Dotazník k uzavření manželství na matrice (k vyzvednutí na kterékoliv matrice v ČR), po jeho vyplnění jej na příslušné matrice odevzdat (alespoň 1 měsíc před termínem) a doložit ke kontrole občanské průkazy obou snoubenců, rodné listy, u rozvedených i rozsudky o rozvodu předchozího manželství, u ovdovělých úmrtní list. Ke sňatečnému obřadu si snoubenci i svědkové vezmou platné občanské průkazy a prstýnky. Po uzavření manželství si novomanželé vyzvednou oddací list nejdříve 9. den po uzavření manželství - na matričním úřadu. Po té, nejpozději 15. den po uzavření manželství, si požádají o vydání nového občanského průkazu.

Ke stažení