Druhy technických prohlídek

Upraveno: 18.06.2024

§ 47 odstavec 1,2 zákona č. 56/2001 Sb.

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí nebo evidenční kontrola silničního vozidla.

Technické prohlídky se podle účelu a rozsahu prováděných kontrol člení na

a) pravidelné technické prohlídky,
 
b) technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
 
c) technické prohlídky historických vozidel,
 
d) technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
 
e) technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel,
 
f) technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o silničním provozu,
 
g) technické prohlídky prováděné na žádost,
 
h) opakované technické prohlídky prováděné při zjištění vážné nebo nebezpečné závady na silničním vozidle,
 
i) opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru a
 
j) samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla.