Běžný komunální odpad

Upraveno: 29.05.2024

Systém nakládání s komunálními odpady řeší odbor životního prostředí ve spolupráci s Technickými službami Opava, s.r.o. Způsob placení řeší odbor finanční a rozpočtový, oddělení daní a poplatků, pokladní služby - poplatky za komunální odpad.

Běžný komunální odpad 

Zbytkový komunální odpad je shromažďován v typizovaných sběrných nádobách (popelnice a kontejnery) a je odvážen svozovou společností k odstranění.

Nároky na výměnu, popř. další popelnici a platby za komunální odpad jsou uvedeny v Sekci Související informace.

Třídění komunální odpadu 

Jedná se o povinnost každého občana, která vychází ze zákona o odpadech a zároveň z obecně závazné vyhlášky, která stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území statutárního města Opavy.

Ve městě Opavě se třídí:

 • Papír včetně nápojového kartónu (nikoliv mastné, voskované, tvrzené omyvatelné, pauzovací, kopírovací a jinak znečištěné papíry): modré kontejnery, popř. modré pytle
 • Nápojový karton: modré kontejnery včetně papíru nebo samostatně oranžové pytle
 • Plasty (nikoliv pryž, guma, novodurové trubky a obaly od nebezpečných látek /oleje, chemikálie apod.), ze kterých je vhodné nejprve odstranit hliníková víčka a jiné cizorodé příměsi: žluté kontejnery, popř. žluté pytle. K plastům lze přidávat plechovky od nápojů a potravin (od piva, coly, sterilované zeleniny apod.)
 • Sklo (nikoli zrcadla, porcelán, keramika, drátěné sklo, autosklo), ze kterých je vhodné nejprve odstranit kovové uzávěry: zelené kontejnery
 • Kovové odpady patří do sběren nebo sběrných dvorů
 • Jedlé oleje a tuky (neznečištěné většími mech. nečistotami, saponáty, vodou apod.): černé popelnice s fialovým víkem
 • Bioodpad: hnědé popelnice

Provozní doba - letní provoz (15. 3. až 15. 11.)

 • Opava - Kylešovice, ul. Bílovecká (za žel. nadjezdem)
 • Opava - Kateřinky, ul. Hálkova
 • Opava - Jaktař, ul. Přemyslovců
PONDĚLÍ 11.00 - 17.30 hod.
ÚTERÝ 11.00 - 17.30 hod.
STŘEDA 11.00 - 17.30 hod.
ČTVRTEK 11.00 - 17.30 hod.
PÁTEK 11.00 - 17.30 hod.
SOBOTA, HÁLKOVA, BÍLOVECKÁ 8.00 - 11.00 hod.
SOBOTA, JAKTAŘ 11:00 - 17:30 hod.

 

Provozní doba - zimní provoz (16. 11. až 14. 3.)

 • Opava - Kylešovice, ul. Bílovecká (za žel. nadjezdem)
  • úterý: 11.00 - 17.30 hod.
  • sobota: 8.00 - 11.00 hod.
 • Opava - Kateřinky, ul. Hálkova
  • středa: 11.00 - 17.30 hod.
  • sobota: 8.00 - 11.00 hod.
 • Opava - Jaktař, ul. Přemyslovců
  • čtvrtek: 11.00 - 17.30 hod. (31. 12. 2020: 11.00 - 14:00)
  • sobota: 11.00 - 17.30 hod.

Občané města Opavy mohou na sběrných místech zdarma odkládat tyto vytříděné složky komunálního odpadu (po prokázání totožnosti včetně trvalého bydliště)

 • Bioodpad určený ke kompostování jedná se o trávu, listí, plevel, případně padané ovoce bez větví
 • Nekompostovatelný bioodpad jedná se o větve, kořeny apod. Větší kusy nad 1 metr můžete odkládat pouze na sběrném místě na ulici Přemyslovců.
 • Použité rostlinné oleje a tuky.
 • Velkoobjemový odpad (nábytek apod.). Větší kusy můžete odkládat pouze na sběrném místě na ulici Přemyslovců.
 • Nebezpečný odpad (zbytky barev, olejů, rozpouštědel, chemikálie, pesticidy apod.)
 • Kovy
 • Stavební odpad pouze v množství 100kg/osoba a měsíc (Odstranění stavebního odpadu z větší rekonstrukce je povinen stavebník zajistit na vlastní náklady)

Všechny fyzické a právnické osoby mohou v rámci zpětného odběru elektrozařízení na sběrných místech zdarma odkládat elektrozařízení v přiměřeném množství. V případě většího množství je nutná domluva. Jedná se o stará kompletní zařízení:

 • Chladící technika
 • Televizory
 • Výpočetní technika, monitory, klávesnice atd.
 • Audio, DVD a jiná spotřební elektronika
 • Elektrické, elektronické hračky, fény atd.
 • Elektrické sporáky
 • Zářivky

Další možnosti odevzdávání odpadů:

 • Léky lze odevzdat v lékárně
 • Monočlánky ve vybraných prodejnách, popř. na sběrných místech
 • Vánoční stromy jsou shromažďovány na stanovištích sběrných nádob na zbytkový komunální odpad a následně odváženy

Odvolací orgán (v případě správních řízení) 

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 12 Ostrava

Poplatky a sankce 

Poplatky:

Jsou každoročně určovány zastupitelstvem města prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Poplatky je třeba uhradit vždy nejpozději do 31. 5. daného roku.

Sankce:

Do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která poruší povinnosti stanovené Obecně závaznou vyhláškou, která stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území statutárního města Opava.

Za neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků mimo vyhrazená místa lze uložit pokutu ve výši do 50 000 Kč.

Související informace 

Výměna vadné popelnice:

Stav popelnice je nejdříve posouzen technikem svozové společnosti TSO, s. r. o., a dle stavu nádoby je rozhodnuto o výměně či opravě. Toto je možno řešit telefonicky přímo na Technických službách 553 759 122.

Nárok na popelnici:

Popelnice nejsou přidělovány automaticky, ale je nutno o ně požádat.

Popelnice jsou zdarma přidělovány v poměru 1 popelnice pro 4 osoby.

Využijte formulář umístěný v sekci Formuláře.

Evidence poplatků:

Evidence poplatků za zajištění svozu komunálního odpadu je řešena na oddělení daní a poplatků Odboru finančního a rozpočtového pokladna v budově Horní náměstí 67. 

Úhrada v hotovosti:

Poplatky lze uhradit na pokladně MMO Horní náměstí 67 nebo Krnovská 71B.

Převodem na účet města:

V případě platby převodem je nutno uvést správný variabilní symbol.