Udržování pořádku na veřejných prostranstvích

Upraveno: 07.01.2020

Úklid veřejných prostranství provádějí především pracovníci společnosti Technické služby Opava s. r. o. (dále je TSO). Jedná se o úklid komunikací, svoz komunálního odpadu, odstraňování černých skládek, vyprazdňování košů, údržba veřejné zeleně apod. Město spolupracuje s klienty vedenými na úřadu práce.

Řeší odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny

Ve spolupráci s odborem majetku města, odborem dopravy, Technickými službami Opava a Městskou policií Opava.

Údržba veřejných komunikací v zimním období

Na komunikacích ve vlastnictví SMO provádějí zimní údržbu pracovníci společnosti TSO ve spolupráci s Odborem dopravy. Každoročně je schválen Operační plán zimní údržby  a nařízení SMO o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

Parkování na travnatých plochách

Parkování na travnatých plochách je zakázáno a je hodnoceno jako přestupek.

Ničení veřejného majetku

Ničení veřejného majetku je zakázáno a je hodnoceno jako přestupek.

Dozor nad udržováním veřejného pořádku spadá do kompetence MP Opava, Tel.: 156,  a Policie ČR, Tel.: 158.