Co když budu chtít pořádat ohňostroj, co musím udělat?

Pokud se chystáte konat ohňostroj, který naplňuje definici podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, pak při pořádání ohňostroje máte oznamovací povinnost písemnou formou příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději dva pracovní dny před provedením ohňostroje.

Více se dozvíte na stránce Formulář ohlášení o provedení ohňostroje