SPORT 2021

Termín podání žádostí: od 01.09.2020 do 15.10.2020

Jednotlivé dotační tituly (kódy):

1. Celoroční sportovní činnost (S 1/21)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti evidovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadatelem, podpora účasti na soutěžích, pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy. Omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území Statutárního města není možné. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území města Opavy.

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 400.000,-Kč

Výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

2. Sportovní akce (S 2/21)

Podpora pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy (dále jen „SMO“), omezení
se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území Statutárního města není možné. U tohoto dotačního titulu může žadatel podat maximálně dvě žádosti.

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50%.

Účelem titulu je podpořit akce, které:

  • zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku sportovního programu ve městě,
  • umožňují aktivní zapojení široké veřejnosti,
  • podporují oživení veřejného prostoru města,
  • udržují kontinuitu tradičních akcí.

3. Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/21) – Přímá podpora (PP)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované žadateli zařazenými SMO v roce 2020 do tzv. přímé podpory (dále jen PP), jmenovitě:

- Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s., Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava, IČ 265 41 645

- Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z.s., Rolnická 159/120, 747 05 Opava, IČ 689 41 749

- Kánoe klub Opava, z.s., Jaselská 1688/24, 747 05 Opava, IČ 005 36 105

- Orientační Běh Opavaz.s., Vojanova 2978/31A, 746 01 Opava, IČ 265 34 991

- S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s., Holasická 892/17, 747 05 Opava, IČ 706 30 119

- Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., Boženy Němcové 1/20, 746 01 Opava, IČ 428 69 196

- Tělocvičná jednota Sokol Opava, Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 136 43 185

- Happy Sport Opava, z.s., Na Bahně 1190/15, 747 05 Opava IČ 658 88 774

- SK JC Sport Opava, z.s., Karlovecká 2918/1b, 747 07 Opava, IČ 269 98 637

- HEAD BIKE Opava, z.s., Vančurova 2985/20, 746 01Opava, IČ681 77 470

- LUIGINO.cz, z.s., Palackého 3, 746 01 Opava, IČ 037 45 309

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 900.000,- Kč

Základní výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny, dofinancování bude řešeno dle zásad S 3/21 s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovník odboru školství: