Vyhodnocení Dotačního programu SPORT 2017

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 21. zasedání dne 20. 2. 2017 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v Programu SPORT 2017.

Vyhodnocení jednotlivých dotačních titulů včetně přidělení dotací je uvedeno v samostatném souboru ke stažení (viz blok Soubory ke stažení).

Smlouvy s příjemci dotací

Příjemci finanční dotace budou v průběhu měsíce března vyzváni příslušným odborem Magistrátu města Opavy k podpisu smlouvy.

Povinnosti příjemců dotací při prezentaci finanční spoluúčasti

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.

Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru/roll upu ( viz blok Soubory ke stažení).

Upozorňujeme příjemce, že v případě akcí je nutno banner či roll up vždy použít, a tobez ohledu na termín uzavření smlouvy.

Upozorňujeme, že k závěrečnému vyúčtování projektu je nutno doložit způsob prezentace Statutárního města Opavy (fotodokumentace apod.).

Povinnosti příjemců dotací před pořádáním akcí

Příjemce je povinen písemně na e-mailovou adresu určenou Programem (granty-sport@opava-city.cz) poskytovateli alespoň 14 dnů předem termín a místo konání každé akce pořádané v rámci realizace projektu (v případě, že termín akce nebyl přesně stanoven v rámci žádosti) a umožnit nejvýše 3 zástupcům poskytovatele bezplatnou a ničím nepodmíněnou účast na dané akci.

Odpovědi na dotazy příjemců dotací

V případě dotazů se můžete obracet na kontaktní osobu uvedenou ve vyhlášení daného dotačních programů.

 • Dotační program SPORT 2017

   

  Stručný přehled vyhodnocení jednotlivých titulů

  Dotační titul S 1/17 Celoroční sportovní činnost

  Počet žádostí: 79

  Rozděleno: 3.650.000,- Kč

   

  Dotační titul S 2/17 Sportovní akce

  Počet žádostí: 43

  Požadavek: 1.250.000,- Kč

  K rozdělení: 700.000,- Kč

  Podpořeno: 41 žádostí (většina žádostí byla krácena)

   

  Dotační titul S 3/17 Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů

  Počet vybraných subjektů: 9

  K rozdělení: 3.550.000,- Kč

  V základní části dotace rozděleno: 1.225.000,- Kč

  K rozdělení v nadstavbové části zbývá: 2.325.000,- Kč