U příležitosti výročí se udělí ceny města

Upraveno: 25.01.2024
Ilustrační obrázek

Každé výročí města bývá příležitostí pro to zamyslet se nad tím, kteří lidé svými mimořádnými činy, velkým a výjimečným pracovním úsilím nebo příkladným a hrdinským chováním přispívají dlouhodobě k rozvoji města a zasloužili by si ocenění. Ani letošní rok nebude výjimkou. „Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy umožňují sice udělovat některá ocenění každoročně, ale slavnostní galavečer, na který jsou zváni všichni nominovaní a vzácní hosté, bývá jen u speciálních příležitostí. A tato příležitost právě nastala. Pokud tedy ve vašem okolí znáte někoho, kdo by si cenu města zasloužil, neváhejte a pošlete nám nominaci,“ uvedla Jana Foltysová z kanceláře primátora.

Nejvyšším oceněním je Čestné občanství statutárního města Opavy. Tuto poctu měli v nedávné minulosti například Václav Havel nebo Pavel Tigrid. Čestné občanství je udělováno jako výraz ocenění mimořádných zásluh o město Opava, zvláštní projev úcty významným osobnostem či za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím.

Dalším vysokým oceněním je pak Medaile statutárního města Opavy. Tu město uděluje jako výraz ocenění za mimořádné celoživotní či dlouhodobé zásluhy o rozvoj města či za mimořádný čin v oblastech, jako jsou vzdělávání a výchova, kultura, společenské vědy, přírodní vědy, architektura a urbanismus, hospodářský rozvoj, rozvoj občanské společnosti, sport, žurnalistika a publicistika, rozvoj zahraničních vztahů a jiné. Připomeňme si, že nositeli medaile jsou například Martin Černohorský za rozvoj Slezské univerzity, Mons. Josef Veselý za literární činnost a dlouhodobou službu v opavské farnosti, Evžen Hadamczik za významné úspěchy a dlouhodobý přínos pro opavský fotbal či Jana Horáková za zásluhy o uchování a rozšiřování tradic zahraničního i domácího odboje a vojenské historie. Od roku 2004 bylo dosud uděleno 12 medailí.

Za významné celoživotní či dlouhodobé zásluhy o rozvoj statutárního města Opavy či za významný čin mohou nominovaní získat také Cenu statutárního města Opavy. „Tato cena je udělována častěji, za posledních 20 let ji získalo 39 osobností. Z oblasti sportu to byli například Jakub Holuša, Jan Kudlička či Vladimír Klimt, nositelem je také Ivo Klimeš, autor současné podoby Horního náměstí s nepřehlédnutelnou koulí, Památníku Petra Bezruče nebo rekonstrukce budovy České spořitelny. Mezi nositele patří také Zdeněk Jirásek, Antonín Zelenka, Vladimír Birgus, Karel Müller a další,“ vyjmenovává Jana Foltysová.

Nejvyšším oceněním v oblasti kultury je pak Cena Petra Bezruče, která se uděluje zpravidla co dva roky. Historie udělování tohoto ocenění sahá až do roku 1959. Mezi poslední laureáty patří Zdenka Tomášková, osobní sekretárka Petra Bezruče, sochař Kurt Gebauer či umělec, pedagog, organizátor hudebních festivalů a publicista Petr Hanousek. Cena Petra Bezruče je udělována za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury města či za mimořádný tvůrčí čin, který přispěl k dalšímu rozvoji kulturního života města a regionu.

Celé Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy, seznam laureátů i formulář pro nominaci naleznete v sekci Vyhlášky a předpisy. Termín pro zaslání nominací je 15. dubna s tím, že ceny budou uděleny v průběhu galavečera k příležitosti 800 let města Opavy v září.