HLUK PO 22. HODINĚ

      Pokud plánujete překročit například s hudební produkcí či jiným typem akce 22. hodinu daného dne, musí být Vaše akce zařazena do Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a regulaci hlučných činností (VÍCE o akcích po 22. hodině). Výzva pro zařazení akce do vyhlášky bývá zpravidla začátkem daného roku zveřejněna na webových stránkách města a v Hlásce.

Co je to?

Město využívá své zákonné povinnosti a stanovuje výjimky pro akce konané v době nočního klidu, tedy od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní, v Obecně závazné vyhlášce o nočním klidu a regulaci hlučných činností (zde VYHLÁŠKA).

Kde požádat?

Magistrát města Opavy, Kancelář primátora, kontaktní osoba: Mgr. Jana Foltysová, tel.: 553 756 235, e-mail jana.foltysova@opava-city.cz

Kdy požádat?

Do konce ledna daného roku, kdy je pořádána akce.

Jak požádat?

Písemně na adresu Magistrát města Opava, Kancelář primátora, Horní náměstí 69, 746 01 Opava nebo na e-mail jana.foltysova@opava-city.cz (scan s podpisem).

(zde FORMULÁŘ)

Zařazení do vyhlášky podléhá schválení radou a zastupitelstvem města a konzultaci s Ministerstvem vnitra. Schvalovací proces probíhá na jaře daného roku.

Poplatek?

NE

Další povinnosti po schválení žádosti:

Minimálně 5 pracovních dnů před konáním akce ji nahlásit písemně na adresu: Magistrát města Opava, Odbor právní a organizační, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, nebo na e-mail jindra.bennova@opava-city.cz. Ten zveřejní přesný termín a místo jejího konání na své ÚŘEDNÍ DESCE (kategorie: Oznámení akce po 22. hodině).

(zde FORMULÁŘ)