MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVÁNÍ AKCÍ ZE STRANY MĚSTA

Město nabízí pořadatelům akcí také několik možností spolufinancování akcí. Doporučujeme sledovat pravidelně vyhlašované granty (začátkem podzimu na následující rok). Jedná se o dotace v oblasti sportu, kultury, prevence kriminality, životního prostředí a EVVO a sociálních věcí.

DOTACE (GRANTY)

Dále je možné požádat formou neinvestiční účelové dotace. Město však upřednostňuje žádosti podané v rámci řádného dotačního programu. Pokud Vaše akce odpovídá danému dotačnímu titulu, snižuje se pravděpodobnost získání žádosti v rámci neinvestiční účelové dotace.

NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

Třetí možností je zařadit se do programu Opavského léta zábavy. 

OPAVSKÉ LÉTO ZÁBAVY