Opavské léto zábavy

V letní sezóně město Opava pro své obyvatele a návštěvníky připravuje tradičně bohaté vyžití a různorodé akce v samotném centru města i jeho okolí.

Letní sezónu na konci června tradičně zahajuje velká akce s názvem Město vítá léto v parku za Slezankou.

V průběhu letních měsíců jsou pak připraveny akce na Ptačím vrchu, kde si lidé mohou užívat pohodovou atmosféru a program pro celou rodinu v průběhu odpoledne i večera, posezení na trávě, pikniky, stylové doprovodné programy, dílničky a programy pro děti, koncert, školu tance či bohaté občerstvení. 

V letech 2018 a 2019 také proběhla akce na náměstí Osvoboditelů s názvem Dolňák s vůní dálek, jejíž součástí bylo odpoledne s junáckými tradicemi, ukázkami dovedností i soutěžemi pro děti. Ty večer vystřídala romantika  pod hvězdami s koncertem, trampskou osadou a zpíváním u ohně. 

Nechybí letní retro kino na Ptačím vrchu, oblíbený Pony Express nebo Atletický cirkus.

Program Opavského léta zábavy již tradičně uzavírá Cyklojízda s podtitulem „Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu“ na cyklotrase mezi Opavou a Krnovem.

Možnost zapojení externích subjektů:

V roce 2022 uveřejnilo město Opava výzvu na zapojení opavských organizátorů kulturních akcí do Opavského léta zábavy 2022. "Chceme naše letní akce obohatit, nabídnout lidem co nejpestřejší program a přizváním pořadatelů kulturních akcí město ještě více během léta oživit. Přivítáme nápady na nejrůznější typy akcí od knižních bazarů přes workshopy až po hudební nebo divadelní představení,” uvedla vedoucí kanceláře primátora Jana Foltysová. Nápady na letní venkovní program mohli zájemci posílat do konce února.

Podmínkou bylo, aby se akce uskutečnily v červnu, červenci nebo srpnu ve venkovních veřejných prostorách Opavy především v centru města, ale také v Městských sadech, a byly pro návštěvníky zdarma.

Město zájemcům bezplatně nabídlo potřebný prostor, možnost přispět na náklady, propagaci či zapůjčení například stánků. Celkový rozpočet, z něhož se příspěvky pořadatelům rozdělovaly, činil 200 tisíc korun. 

V případě schválení potřebných financí v rozpočtu města na Opavské léto zábavy v dalších letech by se výzva měla opakovat. Sledujte webové stránky města na začátku daného roku.  Výzva by měla být také zveřejněna v měsíčníku Hláska.

Kontakt pro bližší informace:

Mgr. Monika Štěpánková, referentka kultury a prezentace města odboru kancelář primátora,

monika.stepankova@opava-city.cz

 

Předchozí ročníky

Opavské léto zábavy 2021

Opavské léto zábavy 2020

Opavské léto zábavy 2019

Opavské léto zábavy 2018

Opavské léto zábavy 2017