SHROMÁŽDĚNÍ A PRŮVODY

Co je to?

Každý má právo pokojně se shromažďovat. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.

Kde požádat?

Magistrát města Opavy, Odbor vnitřních věcí, kontaktní osoba: Ing. Petr Sordyl, tel. 553 756 988, e-mail petr.sordyl@opava-city.cz

Kdy požádat?

Nejpozději 5 dnů před dnem pořádání shromáždění či průvodu.

Jak požádat?

Písemně na adresu Odboru vnitřních věcí (Magistrát města Opavy, odbor vnitřních věcí, Krnovská 71B, Opava 746 01), e-mailem, osobně na zmíněné adrese nebo prostřednictvím datové schránky.

(zde FORMULÁŘ)

  • Budou-li v žádosti vady, úřad vyzve svolavatele k jejich odstranění.
  • Úřad vyhodnocuje veškerá došlá podání a v případě nutnosti (jiné shromáždění na stejném místě, jiná rizika, atd.) řeší se svolavatelem možnost přesunu. Není-li možné jiné řešení – rozhodnutím úřad zamítne konání veřejného shromáždění.
  • Úřad má právo dohlížet na řádný průběh shromáždění. V případě pochybení vyzve svolavatele k odstranění závad, případně k jinému řešení problému. V případě nutnosti úřad má povinnost (může i policie) shromáždění ukončit a rozpustit.

Poplatek?

NE

Poznámka:

O povolení shromáždění nebo průvodu je také informována Městská policie, Policie ČR.