ZÁBOR PROSTRANSTVÍ

Co je to?

Možnost si na základě povolení a za poplatek „zabrat“ určitou část veřejného prostranství (např. veřejné komunikace, zeleně nebo náměstí) a tuto plochu využívat pro pořádání akce.    

(Bližší informace a sazby místních poplatků za zábor obsahuje VYHLÁŠKA)

Kde požádat?

Magistrát města Opavy, Odbor dopravy, kontaktní osoba: Bc. Monika Binarová, tel. 553 756 942, e-mail monika.binarova@opava-city.cz

Kdy požádat?

Nejpozději 30 dní před plánovaným termínem záboru.

(Doporučujeme ale si o zábor požádat s větším předstihem, protože někteří pořadatelé akcí takto činí i půl roku či více dopředu. Může se tedy stát, že na daném prostranství už se plánuje jiná akce a nebude vám vyhověno.)

Jak požádat?

Písemně na adresu odboru dopravy (Magistrát města Opavy, Odbor dopravy, Krnovská 71B, Opava 746 01), prostřednictvím datové schránky nebo osobně na zmíněné adrese.

(zde FORMULÁŘ)

Poplatek?

ANO

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o zvláštním užívání:

  • do 10 dnů platnosti rozhodnutí – 100 Kč
  • nad 10 dnů do půl roku – 500 Kč
  • nad půl roku – 1.000 Kč

Místní poplatek – podrobnosti ve VYHLÁŠCE Č. 9/2017 a ve VYHLÁŠCE Č. 2/2022

NE – v případě osvobození od placení místního poplatku dle  ČLÁNKU 8 VYHLÁŠKY Č. 9/2017.

Co je nutné k žádosti také dodat?

  • situace (např. mapa) s označením rozsahu a umístění požadovaného záboru.

Poznámka:

 O povolení je informována také Městská policie.