Město Opava nabízí 5 volných bytů k pronájmu

Upraveno: 21.01.2021
Ilustrační obrázek

Aktualizace ke dni 5.5.2020

Protože nadále trvá nouzový stav, otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční bez přítomnosti veřejnosti. Bude provedeno ve změněném termínu dne 13.5.2020 v kanceláři č. 311 na adrese Krnovská 71 C v Opavě. Termín, kdy budou známy výsledky výběrového řízení na byty předpokládáme na 28.5.2020 (pokud nenastane změna).

Původní zpráva

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů, které jsou v majetku statutárního města Opavy. Jedná se o byt velikosti 3+1 na adrese Horní náměstí 50, byty velikosti 2+1 na adresách Horní náměstí 35,  Horní náměstí 34 a Dolní náměstí 23 a dále byt velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě.

Vzhledem k mimořádné situaci nebudou vyhlašovány termíny fyzických prohlídek bytů. Byty si můžete virtuálně prohlídnout na fotkách, které jsou připojeny k vyvěšenému oznámení ke konkrétnímu bytu. Současně si můžete otevřít i evidenční list k bytu, kde jsou uvedeny rozměry a vybavení bytu včetně teoretické výše záloh za služby. Na oznámení jsou informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek.

Obsah stránky v bodech (kliknutím na odkaz se přesunete níže na stránce): 

Základní informace

Upozorňujeme občany, že v termínu od 1. dubna do 4. května 2020 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy.

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu, minimum je stanoveno na 70 Kč/m2/plochy bytu), kterou uvede žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“ lze získat na https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/zivotni-situace/bydleni/byty-penziony-ubytovny.html

Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Zde je nutno upozornit na omezenou dobu úředních hodin na fyzické odevzdání zalepených obálek s nápisem „Výběrové řízení na byty“ na podacím místě na Horním náměstí 69 v Opavě (vestibul Hlásky). Úřední hodiny jsou pondělí a středu od 8.00 – 17.00 a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hodin. Nezapomeňte, že poslední  termín odevzdání obálek s nabídkami je 4. 5. 2020 do 17.00.

K předepsanému formuláři je nutno doložit přehled vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti, který můžete získat na Katastrálním úřadě pro MS kraj v Opavě na adrese Praskova 11 a to taktéž v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8.00 – 17.00. Současně je nutno doložit čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Protože nadále trvá nouzový stav, otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční bez přítomnosti veřejnosti. Bude provedeno ve změněném termínu dne 13.5.2020 v kanceláři č. 311 na adrese Krnovská 71 C v Opavě. Termín, kdy budou známy výsledky výběrového řízení na byty předpokládáme na 28.5.2020 (pokud nenastane změna).

Na závěr uvádíme doporučení - neuvádět v nabídkách na jednotlivé byty celá čísla jak např. 70,00 Kč, ale lépe i včetně haléřů např. 70,35 Kč a to proto, ať se nesetkají stejné nabídky od různých žadatelů o byt.

Prosím nadepisujte obálky nápisem „Výběrové řízení na byty“, aby došlo ke správnému zařazení Vaší žádosti.     

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města

Městský byt na ulici Horní náměstí 50

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Horní náměstí 35

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Horní náměstí 34

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Dolní náměstí 23

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Hrnčířská 4

Virtuální prohlídka bytu