Digitální technická mapa města Opavy na konferenci GIS ESRI ČR 2022

Upraveno: 05.01.2023
Ilustrační obrázek
digitální technická mapa města Opavy vzorem pro další města

Vláda České republiky přistoupila k realizaci projektu tvorby informačního systému digitální mapy veřejné správy (dále jen IS DMVS), jehož součástí bude také digitální technická mapa území České republiky.

Digitální technická mapa území zobrazuje reálný garantovaný polohopis území vznikající přímým geodetickým měřením v terénu a průběhy inženýrských sítí, které se v území nacházejí.

Statutární město Opava systematicky vede na svém území digitální technickou mapu již od roku 2006 a patří mezi ne mnoho měst na našem území, které tuto mapu mají a mnoho let ji efektivně využívají při správě svého území, jeho plánování a dalším rozvoji.

Naše město bylo osloveno pořadateli největší geoinformatické konference v ČR, pořádané v listopadu 2022 v Praze v kongresovém centru Cubex, aby zde vystoupilo s příspěvkem, který se problematikou digitálních technických map zabývá a pohovořilo o svých zkušenostech v této oblasti.

Marek Drozdek z odboru informatiky, který naše město na konferenci zastupoval, vystoupil v rámci řízené diskuze společně se zástupci města Brna a Jihlavy. Ve svých komentářích prezentoval svoje názory a zkušenosti s vedením tohoto rozsáhlého mapového díla. Vyjádřil také svoji vizi efektivního fungování celorepublikového projektu IS DMVS v budoucnu a pojmenoval přínosy, které tento projekt bude časem pro celou společnost mít.

IS DMVS bude garantovaným zdrojem dat, který povede data o vlastnících, správcích a provozovatelích dopravní a technické infrastruktury v jednotné datové struktuře a v aktuální podobě. Zároveň umožní přistupovat přes jedno místo k datům digitální technické mapy, a to jak pro zobrazování a stahování dat o dopravní a technické infrastruktuře, tak pro zasílání změn ze strany vlastníků, správců a provozovatelů technické infrastruktury.

IS DMVS tak v budoucnosti bude sloužit jako jeden ze zdrojů informací pro digitální stavební řízení.

Podrobnosti o digitální technické mapě města Opavy naleznete na webových stránkách zde.

Podrobnosti o připravovaném projektu Digitální mapy veřejné správy naleznete na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zde.

Video s krátkým ohlédnutím za konferenci GIS ESRI ČR 2022 naleznete na kanále youtube zde

 

Kongresové centrum Cubex v Praze 

debata na téma technické mapy se zástupci města (zleva) Jihlavy, Opavy a Brna 

Marek Drozdek z Opavy diskutuje o technické mapě města Opavy