Dodržujte vyhlášku o hluku

Upraveno: 03.02.2020

S obdobím jara začínají lidé pracovat na svých zahrádkách či opravách domů. Právě v této době se množí stížností na nedodržování vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Ta říká, že jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6 do 13 hod. a od 19 do 22 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů a podobně.

Prosíme proto všechny občany, aby se vyhláškou skutečně řídili a neznepříjemňovali hlukem život obyvatelům ve svém okolí.

Celé znění vyhlášky o nočním klidu a regulaci hluku najdete zde