Domácnosti už mohou vytřídit kuchyňský odpad

Upraveno: 26.05.2022
Ilustrační obrázek

V návaznosti na pilotní projekt svozu kuchyňských odpadů a gastroodpadů v širší oblasti sídliště Olomoucká a v ulicích Hradecká, Jurečkova či Hobzíkova, kdy sem rozmístilo velké kontejnery a menší nádoby na tento druh odpadu (viz obrázek), podpořilo město vytřídění kuchyňského odpadu ještě přímo v domácnostech. Odbor životního prostředí zakoupil 1 700 sedmilitrových plastových kbelíků, které nabídl obyvatelům bytů v domech, před nimiž se nádoby na gastroodpad nacházejí. Lidé tak mohou udělat základní třídění přímo v kuchyních.

„V rámci zkušebního projektu chceme umožnit základní třídění v každé domácnosti. Naplněné kbelíky se vysypou do menších 120litrových hnědých nádob, které jsme na počátku dubna rozmístili ve vybraných lokalitách,“ uvedl k plánům náměstek primátora Michal Jedlička, do jehož kompetence oblast životního prostředí spadá, a dodal: „Nedávno probleskla médii zpráva o tom, že Evropská komise zahájila s Českem řízení kvůli nedostatečnému třídění odpadů. Souvisí to i s tříděním kuchyňských a jídelních odpadů. Po provedené fyzické analýze odpadů, ze které vyplynulo, že ve směsném komunálním odpadu je vysoký podíl této komodity, věříme, že pilotní projekt ve vybrané oblasti Opavy umožní likvidaci těchto odpadů v bioplynové stanici. Tím se i podaří snížit množství směsného odpadu.“ 

K podání nabídky na nádoby pro kuchyně v rámci výše uvedeného pilotního projektu bylo vyzváno celkem sedm firem a město nakonec za zakázku kyblíků s informačními polepy zaplatilo necelých 230 tisíc korun.

Vedení města věří, že se v Opavě situace bude vyvíjet stejně, jak to ukazují zkušenosti v jiných městech, tedy, že lidé začnou cítit vnitřní osobní zodpovědnost za přístup k nakládání s odpady.

Martin Kůs
tiskové oddělení