Hledáme prodejce na Velikonoční trhy Opava 2017

Upraveno: 03.02.2020

I v letošním roce pro vás město Opava připravuje velikonoční trhy s bohatým kulturním programem. Prodejní stánky budou stejně jako loni obsazovány na základě nabídek podaných v návaznosti na tuto výzvu. Velikonoční trhy budou opět probíhat na Dolním náměstí v Opavě, letos v termínu 30. 3. – 13. 4. 2017. Veškeré informace a náležitosti naleznete v níže uvedené výzvě a v přiložených souborech ke stažení (vpravo vedle textu). V případě zájmu zasílejte vyplněné přihlášky na adresu Magistrát města Opavy, odbor kancelář primátora, Bc. Magdaléna Hájková, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo na e-mail magdalena.hajkova@opava-city.cz (naskenované originály s podpisy).

V případě nejasností a dotazů se obracejte na Bc. Magdalénu Hájkovou na výše uvedené e-mailové adrese nebo na telefonním čísle 604 229 355.

Výzva k podávání nabídek na pronájem stánků

Velikonoční trhy Opava 2017

Termín akce:                     30. 3. – 13. 4. 2017

Místo konání:                   Dolní náměstí v Opavě

Nabídky posílejte na:

-          na adresu Magistrát města Opavy, odbor kancelář primátora, Bc. Magdaléna Hájková, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

-          nebo na e-mail magdalena.hajkova@opava-city.cz (naskenované originály s podpisy)

Program bude probíhat každý den po celou dobu konání trhů. 
Celkem bude pronajato 15-25 městských stánků v kategoriích dle Pravidel Velikonočních trhů Opava 2017:

  1. Punč a další teplé nápoje:     2 stánky
  2. Výzdoba:                               2 – 5  stánků
  3. Potraviny, nápoje:                 2 – 12 stánků
  4. Rychlé občerstvení:              2 – 12 stánků
  5. Ostatní:                                 2 – 5 stánků

Hodnocení probíhá zvlášť v jednotlivých kategoriích.

Ad 1. Punč a další teplé nápoje:

Doba pronájmu: 30. 3. – 13. 4. 2017

Podmínky pro prodej punče:

-          punč z kvalitních surovin ověřených dodavatelů,

-          maximální cena alespoň jednoho druhu punče v nabídce 30,- Kč,

-          nabídka stánku musí obsahovat minimálně: dva druhy punče, jeden teplý nealko nápoj (pro děti),

-          zájemce o pronájem může podat nabídky na oba stánky, ale také pouze na jeden.

-          minimální cena za jeden den podnájmu stánku v této kategorii je 2 500 Kč (vč. DPH).

Hodnocení nabídek

Výběrová komise bude hodnotit cenu za den pronájmu (toto kritérium má největší váhu), nabízený sortiment, oblast, kde má prodejce sídlo firmy, reference (pozitivní reference z veřejných akcí obdobného charakteru – prosíme u seznamu referencí uvést kontakt na osobu, která je schopna reference podat).

Ad 2. – 5. Kategorie výzdoba / potraviny, nápoje / rychlé občerstvení / ostatní

Doba pronájmu: minimální doba pronájmu je v těchto variantách:
30. 3. – 6. 4. 2017 (8 dnů)
7. – 13. 4. 2017 (7 dnů)

V této kategorii není stanovena minimální cena za den podnájmu prodejního stánku.
Je možné pronajmout si stánek na oba termíny, přičemž tyto nabídky budou preferovány.

Hodnocení nabídek

Výběrová komise bude hodnotit cenu za den pronájmu (toto kritérium má největší váhu), nabízený sortiment, oblast, kde má prodejce sídlo firmy (vyšší hodnocení mají produkty s označením či certifikací „regionální produkt“ a místní prodejci), reference (pozitivní reference z veřejných akcí obdobného charakteru – prosíme u seznamu referencí uvést kontakt na osobu, která je schopna reference podat) a doba pronájmu (preferováni budou zájemci o delší dobu pronájmu). Při hodnocení se bude brát také ohled na rozmanitost zboží ve stáncích. 

Hlaste se pomocí vyplněné „Přihlášky k prodeji“.

Kontaktní osoba: Bc. Magdaléna Hájková (magdalena.hajkova@opava-city.cz), telefon 553 756 475, 604 229 355.

Po zaslání Přihlášky k prodeji Vám bude zasláno potvrzení, popřípadě zamítnutí účasti na trhu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce k prodeji. 

Výběr prodejců je výhradně v kompetenci výběrové komise na základě rozhodnutí Rady statutárního města Opavy ze dne 11. 1. 2017. 

Pokud nebude na první výzvu reagovat dostatečný počet zájemců a nebude nabídnuto dostatečně kvalitní a rozmanité obsazení stánků, vyhrazujeme si právo oslovit další prodejce na neobsazené stánky. 

Zálohová platba za pronájem stánku bude provedena nejpozději 10 dnů od vystavení zálohové faktury, a to ve výši 100% nabízeného nájmu.  Předpokládáme, že smlouva bude uzavřena cca 1 měsíc před začátkem akce. Pokud nebude platba uskutečněna, přenechává se stánek dalšímu zájemci v pořadí.

Organizátor si vyhrazuje právo na rozhodnutí o umístění stánku v rámci trhů.

Nabídka obsahuje:

Přihlášku k prodeji (součástí je prohlášení o seznámení s Pravidly Velikonočních trhů Opava)

Zadavatel si vymezuje právo zrušit výzvu k podávání nabídek.

Městské stánky – popis:

-          Půdorysný rozměr stánku 250 x 220 cm, delší strana je přední a zadní.

-          Výška stánku bez střechy 220 cm.

-          V zadní stěně vstupní dveře 80/200 cm, uzamykatelné zámkem.

-         
Přední část je tvořena pevnou spodní částí do výšky 85 cm, na které je po celé šířce pult šířky 65 cm a uzavíratelné čtyřdílné okenice se zajištěním.

-          Na zadní stěnu stánku vedle dveří se osazuje regál o půdorysném rozměru 135 x 40 cm, výška regálu 135 cm, v regálu celkem 5 polic.

-          Každý stánek bude opatřen rozvodnicí se třemi zásuvkami. Všechny budou chráněny proudovým chráničem. Jedna zásuvka je určena k zapojení osvětlovacího tělesa, které je součástí stánku.

Elektrifikace

Každý stánek je osazen rozvaděčem s následujícími prvky:

-          Maximální příkon všech spotřebičů na stánek 7 kW,

-          Hlavní vypínač ASN 3/32 A,

-          Osvětlení LSN 6 A (jistič) + 1x proudový chránič 0,03 A/10 A,

-          Zásuvky 2x LSN 16 A (jistič) + 2x zásuvka 230 V/16 A IP 44 + 2x proudový chránič pro zásuvky 0,03 A/16 A.