Pomoc živnostníkům - Výzva pro podnikatele s provozovnou

Upraveno: 14.10.2020
Ilustrační obrázek

Zpráva byla vydána 22. 4., přílohy k ní byly přidány 1.5.

Po jednání zastupitelstva 11.5. pak byla aktualizována, v mezidobí totiž začala problematiku řešit také vláda ČR. Změny jsou vysvětleny v tučně vyznačeném textu.
 

Radní se na svém zasedání 22.4. zabývali mimo jiné také pomocí podnikatelům. Ti se v této nelehké době potýkají s finančními problémy, které by mohly v mnohých případech vést až k zániku živnosti. „Je nám jasné, že se podnikatelé momentálně neobejdou bez pomoci státu a měst. Vím, že je důležité pomoci hned, aby provozovny nekrachovaly a nemuseli se propouštět zaměstnanci. Věřím, že opatření, která jsme dnes na radě přijali, jim pomohou toto těžké období překonat a podnikání zachovat,“ uvedl primátor města Tomáš Navrátil.

Živnostníkům, kteří podnikají v prostorách města, podá radnice pomocnou ruku hned dvakrát. Těm, kteří byli nařízením vlády nuceni uzavřít své provozovny, kde výše nájemného nepřesahuje 20 tisíc korun měsíčně, bylo rozhodnutím rady města z 22. dubna v období od 14. března do 30. dubna zcela odpuštěno nájemné, respektive jim „právním jazykem řečeno“ byla poskytnuta 100% sleva z nájemného. Zhruba o 14 dní později ale k řešení této problematiky  přistoupila také vláda, která navrhla, že polovinu výše nájmu zaplatí za podnikatele stát. Město tedy prozatím schválilo odložení plateb za nájemné, které mají být uhrazeny do 30. června, a to do konce roku. Po definitivním rozhodnutí vlády pak jasně určí další postup. Pokud bude polovina nájmu zaplacena ze státní kasy, hodlá město uhradit zcela nebo částečně (záleží na podmínkách státu) zbylých 50%. 

Stejným způsobem bude řešena platba nájemného také u provozoven s měsíčním nájemným nad 20 tisíc korun. Ostatní, kterým vláda nenařídila provozovny zavřít, ale i u nich došlo k ekonomické újmě, si mohou podat individuální žádost na odbor majetku města prostřednictvím mailu ivana.sykorova@opava-city.cz .

Zároveň radní schválili také finanční dar živnostníkům a malým a středním podnikům zasaženým koronavirovou pandemií s obratem do 10 milionů korun ročně, kteří nařízením vlády museli uzavřít své provozovny. Nezáleží však na tom, zda jsou sídla jejich provozoven umístěna v městských či jiných prostorách, důležité je, aby měla adresu na území města Opavy včetně městských částí.  Získat mohou 20 tisíc korun. Město na tyto účely vyčlenilo 10 milionů korun. Peníze budou rozděleny dle pořadí přijetí žádostí až do vyčerpání alokované částky,“ vysvětlil primátor města a dodal: Uvidíme, jak rychle bude částka rozebrána a zda bude dostačující. Poté zvážíme vypsání druhého kola, kdy by mohly případně o finanční dar požádat i osoby samostatně výdělečně činné bez provozoven s adresou sídla podnikání v Opavě a jejich městských částech. Vše bude záležet na poptávce a finančních možnostech města“. pozn.- 2. kolo výzvy bude vypsáno 13. května.

O finanční dar je možné žádat prostřednictvím formuláře níže, prosíme, přečtěte si pečlivě informace a pravidla výzvy. Žádosti bude město přijímat do 1. 6. do 13.00 nebo do vyčerpání alokované částky. Úspěšným žadatelům budou po veškeré administraci zaslány darovací smlouvy k podpisu.

Vyplněný formulář zašlete naskenovaný či nafocený na e-mail: vyzva1covid@opava-city.cz.

Žádosti, které byly po formální stránce vyhodnoceny kladně, budou společně s návrhy smluv na poskytnutí finančního daru předloženy 20. 5. k rozhodnutí Radě statutárního města Opavy. Od  12. 5. budou žadatelé obesíláni mailem se všemi potřebnými informacemi, informováni budou i ti neúspěšní.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Ke stažení