Město pronajme 5 volných bytů v městských domech

Upraveno: 08.11.2023
Ilustrační obrázek

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Jedná se o byt velikosti 3+1 na adrese Horní náměstí 50, dále byty velikosti 2+1 na adresách Mezi Trhy 4, Hrnčířská 11 a Horní náměstí 29 a byt velikosti 1+1 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě.

Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 15. 11. 2023 v 9 hodin a 29. 11. 2023 v 15 hodin a začínají vždy na adrese Horní náměstí 50 v Opavě. Byty si můžete virtuálně prohlédnout na fotkách, které jsou připojeny k vyvěšenému oznámení ke konkrétnímu bytu. Současně si můžete otevřít i evidenční list k bytu, kde jsou uvedeny rozměry a vybavení bytu včetně teoretické výše záloh za služby. Na oznámení jsou informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek.

Fotografie bytů, které jsou ve výběrovém řízení, jsou pořizovány před vyhlášením výběrového řízení a tudíž před rekonstrukcí.
Nabízené byty budou všechny plně rekonstruovány a opravené předány vítězným nájemcům.     

Obsah stránky v bodech (kliknutím na odkaz se přesunete níže na stránce): 

 

Základní informace

Upozorňujeme občany, že v termínu od 1. listopadu 2023 do 1. prosince 2023 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy. Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“ (lze získat fyzicky na podatelně MMO nebo na na www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/zivotni-situace/bydleni/byty-penziony-ubytovny.html).

Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která  se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt. Oproti předešlým výběrovým řízením je nejnižší požadovaná výše měsíčního nájemného nově zvýšeno za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu stanovena na 130,00 Kč/m2 /měsíc.

Kromě tradičního přehledu vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti se bude dokládat čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Nezapomeňte, že poslední termín odevzdání obálek s nabídkami je 1. 12. 2023 do 15.00.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 4. 12. 2023 ve 14.00 ovšem jedině za podmínky, že se bude moci otevírání obálek za přítomnosti veřejnosti uskutečnit v tomto stanoveném termínu.

Na závěr uvádíme doporučení - neuvádět v nabídkách na jednotlivé byty celá čísla jako např. 130,00 Kč, ale lépe i včetně haléřů např. 130,35 Kč a to proto, ať se nesetkají stejné nabídky od různých žadatelů o byt.

Prosím nadepisujte obálky nápisem „Výběrové řízení na byty“, aby došlo ke správnému zařazení Vaší žádosti.    

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města

Městský byt na ulici Horní náměstí 50

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Mezi Trhy 4

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Hrnčířská 11

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Horní náměstí 29

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Dolní náměstí 25

Virtuální prohlídka bytu