Město pronajme 5 volných bytů v městských domech

Upraveno: 05.10.2023
Ilustrační obrázek

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Jedná se o byty velikosti 2+1 na adresách Mezi Trhy 7, Mezi Trhy 8, Hrnčířská 9, Horní náměstí 35 a byt velikosti 1+1 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě.

Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 13. 9. 2023 v 9 hodin a 27. 9. 2023 v 15 hodin a začínají vždy na adrese Horní náměstí 35 v Opavě. Byty si můžete virtuálně prohlédnout na fotkách, které jsou připojeny k vyvěšenému oznámení ke konkrétnímu bytu. Současně si můžete otevřít i evidenční list k bytu, kde jsou uvedeny rozměry a vybavení bytu včetně teoretické výše záloh za služby. Na oznámení jsou informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek.

Obsah stránky v bodech (kliknutím na odkaz se přesunete níže na stránce): 

 

Základní informace

Upozorňujeme občany, že v termínu od 4. září 2023 do 4. října 2023 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy. Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“ (lze získat fyzicky na podatelně MMO nebo na na www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/zivotni-situace/bydleni/byty-penziony-ubytovny.html).

Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která  se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt. Oproti předešlým výběrovým řízením je nejnižší požadovaná výše měsíčního nájemného za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu stanovena na 80,00 Kč/m2 /měsíc.

Kromě tradičního přehledu vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti se bude dokládat čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Nezapomeňte, že poslední termín odevzdání obálek s nabídkami je 4. 10. 2023 do 17.00.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 9. 10. 2023 ve 14.00 ovšem jedině za podmínky, že se bude moci otevírání obálek za přítomnosti veřejnosti uskutečnit v tomto stanoveném termínu.

Na závěr uvádíme doporučení - neuvádět v nabídkách na jednotlivé byty celá čísla jako např. 80,00 Kč, ale lépe i včetně haléřů např. 80,35 Kč a to proto, ať se nesetkají stejné nabídky od různých žadatelů o byt.

Prosím nadepisujte obálky nápisem „Výběrové řízení na byty“, aby došlo ke správnému zařazení Vaší žádosti.    

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města

Městský byt na ulici Mezi Trhy 7

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Mezi Trhy 8

Virtuální prohlídka bytu

Městský byt na ulici Hrnčířská 9

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Horní náměstí 35

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Dolní náměstí 25

Virtuální prohlídka bytu