Město vyhlašuje dotační programy

Upraveno: 03.02.2020
Zastupitelé schválili grantové okruhy pro rok 2017. Zažádat si tak můžete o finanční podporu v oblasti kultury, životního prostředí a environmentální výchovy (EVVO) a na prevenci kriminality. Žádosti je možné zasílat od 24. do 31. října.

Zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili dotační programy pro rok 2017.  Zažádat si tak můžete o finanční podporu v oblasti kultury, životního prostředí a environmentální výchovy (EVVO) a na prevenci kriminality. Informace o dotačním programu sport najdete zde.

U programu kultura došlo na základě připomínek členů kulturní komise a dalších subjektů působících v kultuře k několika změnám, například ke snížení minimální výše poskytnuté dotace na 10 tisíc korun nebo ke zrušení omezení počtu žádostí na jednoho žadatele. V rámci dalších projednávání byl vypuštěn dotační titul Ediční činnost, zůstává Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže, Podpora kulturních akcí ve městě a Reprezentace města.

Dotační tituly týkající se životního prostředí a EVVO jsou opět tři – Podpora akcí a aktivit EVVO, Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí a Podpora opatření ve prospěch životního prostředí. Jejich cílem je podpořit nejen environmentální, osvětové či vzdělávací aktivity a akce v Opavě, ale také činnost neziskových organizací, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí a EVVO.

Loni byl nově spuštěn dotační program prevence kriminality se třemi tituly – Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let, Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií a Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality. Letos došlo ke změně, žadatel již nemusí mít trvalé bydliště či sídlo spolku v Opavě, rozhodující je, že samotný projekt bude v našem městě realizován.

Zájemci mohou své žádosti zasílat od 24. do 31. října t. r. Formuláře s podmínkami dotačních programů jsou zveřejněny na webu města.

Další informace najdete zde