Granty 2017 - Dotační programy pro rok 2017

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 17. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2017 a vyhlásilo je ke dni 21. 09. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016 včetně.  Jedná se o tyto dotační programy:   

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

KULTURA

K 1/16

Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

10 000,- Kč

30 000,- Kč

25%

K 2/16

 

Podpora kulturních akcí ve městě

 

10 000,- Kč

60 000,- Kč

25%

K 3/16

 

Reprezentace města

 

10 000,- Kč

50 000,- Kč

25%

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

EVVO

ZP 1/16

 

Podpora akcí a aktivit EVVO

 

5 000,- Kč

40 000,- Kč

20%

ZP 2/16

Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí 

20 000,- Kč

100 000,- Kč

0 %

(spoluúčast vítána)

ZP 3/16

Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

5 000,- Kč

40 000,- Kč

 

0 %

(spoluúčast vítána)

 

PREVENCE KRIMINALITY

PK 1/16

Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let

5 000,- Kč

20 000,- Kč

 

0 %

(spoluúčast vítána)

 

PK 2/16

Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií

10 000,- Kč

40 000,- Kč

25 %

PK 3/16

Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality

5 000,- Kč

20 000,- Kč

 

0 %

(spoluúčast vítána)

 

    

Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2017. 

Při vyhodnocování žádostí bude kladem velký důraz na soulad projektu s účelem jednotlivých programů či titulů a důsledně bude hodnocena hospodárnost a efektivita vynakládaných finančních prostředků u jednotlivých projektů.   

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016 (včetně) dle podmínek dotačních programů.

 

Jednotlivé dotační programy pro rok 2017:    

Dotační program KULTURA 2017 – 1.800.000,- Kč

Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2017 – 500.000,- Kč

Dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2017 – 300.000,- Kč

 Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program. 

 

V případě dotazů se můžete obracet:

Mgr. Petr Rotrekl
oblast kultury
tel. 553 756 306
e-mail: granty-kultura@opava-city.cz

Kateřina Hnátová
oblast životního prostředí a EVVO
tel. 553 756 723
e-mail: granty-evvo@opava-city.cz

Bc. Dagmar Polášková, DiS.
oblast prevence kriminality
tel. 553 756 725
e-mail: granty-prevence@opava-city.cz