Nápady pro Opavu: můžete hlasovat do 15. června

Upraveno: 16.06.2020
Ilustrační obrázek

Letošní Nápady pro Opavu jdou do finále. Do veřejného hlasování komise pustila 10 projektů. Čtyři „malé“ do 100 tisíc korun a šest „velkých“ do 400 tisíc korun. Hlasování spustíme na webu města 1. června ve 12 hodin. „Letos došlo k upravení pravidel podle připomínek z minulých ročníků tak, aby mohlo být podpořeno více projektů. Ukázalo se, že to byl správný krok, a já se už hodně těším na výsledky,“ řekla 1. náměstkyně primátora Hana Brňáková. Na webu města najdete představení všech projektů.

Celkem bylo v letošním roce přihlášeno 17 projektů. Dva musely být vyřazeny už na začátku pro nesplnění pravidel. Dalších pět pak v rámci věcného hodnocené vyřadila komise Místní agendy 21 (dříve Komise zdravého města).

Letos město na tyto projekty vyčlenilo rekordních 1,5 milionu korun, jen pro srovnání na první ročník šlo 300 tisíc korun. Další změnou je rozdělení na „malé“ do 100 tisíc korun a „velké“ projekty od 101 do 400 tisíc korun.

Hlasování o nápadech, které prošly všemi fázemi hodnocení, bude probíhat pouze elektronicky, a to na webových stránkách statutárního města Opava přes tento odkaz v termínu od pondělí 1. června 12 hodin do pondělí 15. června 12 hodin. Každý může dát 1 hlas. Statutární město Opava zřídí v rámci Turistického informačního centra veřejné hlasovací místo, na kterém mohou v rámci úředních hodin hlasovat lidé, kteří nemají přístup k internetu. 

Konečné výsledky budou zveřejněny v úterý 16. června ve 12 hodin na webu a facebooku města. Úspěšné projekty se budou realizovat od 1. července 2020 do 31. prosince 2021.

Průběžné výsledky Nápadů pro Opavu najdete přes tento odkaz.

Roman Konečný,
tiskové oddělení