O akcích po 22. hodině najdete informace na úřední desce

Upraveno: 03.02.2020
Stejně jako v minulých letech byla schválena výjimka pro akce konané v době nočního klidu, tedy od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Jejich seznam můžete najít ve vyhlášce, nejpozději 5 dní před akcí musí být také zveřejněny na úřední desce.

Stejně jako v minulých letech i letos město využilo svou zákonnou povinnost a stanovilo výjimky pro akce konané v době nočního klidu, tedy od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní, v obecně závazné vyhlášce o nočním klidu a regulaci hlučných činností.

Letos byla vyhláška opět upravena, některé akce byly zrušeny či zkráceny, jiné naopak přidány. „Celkem se jedná na území města o více než 30 událostí, v městských částech se pak počet pohybuje od dvou do devíti ročně. Z tradičních akcí ve městě byla výjimka schválena opět například pro Majáles, Opavskou klubovou noc, Pálení čarodějnic či Opavské léto zábavy. Nově byly zařazeny například Tunningmeet Sádrák a Čarodějnice u Stříbrného jezera nebo Street Game festival či Kylešovská žaba v Kylešovicích,“ upřesnila Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora. Nejvíce akcí bude rušit noční klid do půlnoci, nejméně pak do třetí hodiny ranní (v Opavě pouze Rock na grilu).

Důvodem pro udělení výjimky je zájem na udržování místních tradic a upevňování mezilidských vazeb. Přitom platí, že vyhláška zahrnuje pouze akce jednorázového charakteru konané venku.

Pokud chtějí mít občané města i městských částí přehled, s jakým rušením mají v průběhu nočních hodin počítat, mohou se s tímto seznámit právě ve vyhlášce. „Každý subjekt, který je pořadatelem, má i přes to, že je uveden ve vyhlášce, navíc povinnost minimálně s pětidenním předstihem akci nahlásit magistrátu. Ten zveřejní přesný termín jejího konání na své úřední desce,“ vysvětlila Jana Foltysová a doplnila: „Pokud tedy občané chtějí upozornit na rušení nočního klidu, doporučuji, aby nejdříve navštívili stránky města, kde v sekci Úřední deska, v kategorii Oznámení akce po 22. hodině najdou, zda akce byla nahlášena v souladu s vyhláškou či nikoliv.“