Opavská radnice nabízí 5 bytů k pronájmu

Upraveno: 07.04.2020
Ilustrační obrázek
Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 13.2. a 27.2.2020 a začínají vždy v 9 hodin. Obálky s žádostmi o pronájem městského bytu se budou otevírat 9.3.2020 ve 14 hodin.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 3. února do 4. března 2020 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy.

Jedná se o byty velikosti 2+1 na adresách Horní náměstí 35,  Horní náměstí 34,  Horní náměstí 30Hrnčířská 13 a dále byt velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě.

Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 13.2.2020 a 27.2.2020 a začínají vždy v 9.00 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě.  Informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek, budou podrobně uvedeny na vyvěšeném oznámení webových stránek majetku města k pronájmu a prodeji nebo budou podrobně vysvětleny na prohlídkách bytů. 

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka,  která  se nejvíce blíží  nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Nově se kromě tradičního přehledu vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti, bude dokládat čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 9.3.2020 ve 1400.

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města