Začíná anketa k budoucnosti opavské dopravy

Upraveno: 01.02.2023
Ilustrační obrázek

Plán mobility města Opavy, jehož průzkumná a diskusní část byla ukončena v uplynulých týdnech, pokračuje dál. Na řadě jsou teď návrhy, které mají ukázat, co přesně lidé ve svém městě chtějí. Proto se ptáme právě vás občanů, které akce chcete vidět realizované v následujících několika letech.

Připravili jsme krátký dotazník a prosíme o hodnocení sedmi akcí, které jsou zvažovány k realizaci. Hodnocení je jako ve škole - 1 znamená výborný projekt a známka 5 nevhodný. Poslední 8. otázka je otevřená, kde můžete napsat jakýkoli vámi preferovaný projekt, který by se měl realizovat.  

Prosíme o vyplnění dotazníku zde
 
Můžete se inspirovat návrhy, které byly na stole při tvorbě plánu mobility 2015 zde: Dokumenty - Statutární město Opava (opava-city.cz), kde je k dispozici v návrhové části množství výkresů v pdf s návrhy. Nebo můžete vybrat jakýkoli jiný projekt. V tom případě jej nezapomeňte v popisu umístit do vámi preferované lokality nejlépe jmenováním adresy či ulice.
 

Olomoucká – oboustranné cyklopruhy na úkor parkování na jedné straně
Dnes je ulice Olomoucká před Nemocnicí lemována stojícími vozidly po obou stranách. Lidé využívající kolo se tísní mezi stojícími vozidly, kde jim hrozí otevřením dveří a mezi projíždějícími auty a trolejbusy. Jiní volí jízdu po chodníku a obtěžují chodce. Pro zřízení oboustranných jízdních pruhů pro cyklisty zde by stačilo zrušit parkování pouze na jedné straně vozovky. Ulice Olomoucká je cyklisty jednou z nejzatíženějších ulic ve městě po ulici Englišova, Těšínská třídy spojenců a nábřeží Opavy.  Dopravní studie řešení je k dispozici již téměř 10 let.


Olomoucká s parkováním na obou stranách ulice.


Těšínska – snížení počtu pruhů, vytvoření ostrůvků na přechodech a doplnění cyklopruhů
Snížení počtu pruhů na 1+1 místo 2+2 má za cíl možnost realizaci středních ostrovů na přechodech pro chodce a zajištění jejich bezpečného přecházení. Současně zbytné prostory vozovky mohou být využity pro cyklistické pruhy, chodníky nebo případně jiný účel. Řazení v křižovatce Ratibořská x Zámecký okruh zůstane stávající. Při změně řadících pruhy by vznikly kolony. Prioritně by měl být řešen Zámecký okruh, kde ve směru do centra se z 1 pruhu stávají 2 před přechodem při křižovatce s ulicí Komárovská. 


Průjezdní pruh vpravo je používán pro zastavení a stání autobusu, průjezdný bývá jen levý pruh. Před přechodem pro chodce se cesta rozšiřuje na 4 jízdní pruhy.


Zámecký okruh s rozšířením jízdních pruhů před nebezpečným přechodem pro chodce.

Snížení počtu pruhů má význam zejména pro pěší. Posouzení prokázalo, že dopravní kolony nevzniknou za předpokladu zprovoznění spojky S1 od Globusu s návazným severním obchvatem, který se aktuálně dostavuje. Již stávající část obchvatu odklonila část dopravy z ulice Těšínská a intenzita dopravy zde klesla.


Okružní křižovatka – Nákladní x Oblouková (pod Bredou)
Okružní křižovatka z betonových bloků je dočasnou stavbou realizovanou po projednání plánu mobility v roce 2015. Po prvních problémech s provozem se organizace dopravy osvědčila. Plnohodnotná přestavba by ovšem zpřehlednila situaci pro řidiče a zvýšila bezpečnost a plynulost provozu vozidel i pěších a cyklistů. Problémem místa je existence inženýrských sítí a historického náhonu pod křižovatkou, které stavbu prodražují nad dvojnásobek ceny běžné křižovatky.  

 
Stávající dočasná okružní křižovatka Nákladní x Oblouková.


Křižovatka Olomoucká x Vančurova
Křižovatka na Olomoucké ulici je rozlehlá s dlouhými přechody pro chodce. Přestavba na okružní křižovatku by přinesla zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Při přestavbě by došlo ke zkrácení přechodů pro chodce, které jsou dnes až přes čtyři jízdní pruhy. Úpravou by došlo ke zlepšení rozhledů v křižovatce.  Na opačné straně ulice Vančurova (vyústění na Krnovskou) je již  okružní křižovatka realizovaná.


Výstavba autobusového nádraží u vlakového nádraží
Příměstská doprava je v současné době vedena zejména na přestupní uzel Opava Východ s odstavením autobusů mimo centrum na Bílovecké ulici v areálu dopravce. Většina linek v dotyku s centrem města zastavuje na Nádraží Východ a pokračuje ve směru na Bruntál a Rýmařov na Praskovu a nákladní. Ve směru na Ostravu pokračují linky na Zámecký okruh nebo na zastávky Praskova a Těšínská.  Ve směru na Hradec nad Moravicí pokračují linky na Roosweltovu.

Sjednocení dopravního uzlu by mělo význam pro přestupy i organizování dopravy. Dnes je nejvýznamnější zastávkou Opava Východ.

V rámci plánu mobility bylo navrženo rozšíření přestupního uzlu na Praskově, jelikož většina cestujících ze Zámeckého okruhu pokračuje do centra města.  Rozšíření zastávek zde nakonec nebylo realizováno.
V minulosti se uvažovalo a výstavbě autobusového nádraží na ulici Těšínské mezi Lidlem a Tescem. Zastavení autobusů zde by ovšem prodloužilo docházku lidem zejména do centra města.


Autobusová doprava Opava Východ.


Rozšíření zóny placeného stání v okolí centra
V současné době je v centru města mezi ulicemi Olbrichova, Nádražní okruh, Zámecký okruh, Nákladní a Kasárenská zřízena zóna placeného stání. 


Stávající zóna placeného stání v centru města.

Krátkodobé stání je zpoplatněno parkovacími automaty nebo závorovými systémy. Dlouhodobé stání je zpoplatněno od 1000 Kč za rok pro fyzické osoby a parkování pro právnické osoby je od 8 000 Kč za rok.  Další vozidla jsou zpoplatněny více. Dlouhodobě je počet vydaných karet cca 650 ks za rok. Vydání parkovací karty opravňuje k zaparkování v zóně, neznamená garantované místo.


Zavedení rezidentních zón v sídlištích
Zavedení rezidentních zón v sídlištích je uvažováno pro potřeby snížení poptávky po odstavení vozu v noci. Neznamená garantované místo pro zaparkování, ale opravňuje k parkování obdobně jako u zón v centru města. Část stání v sídlištích bude označena jako krátkodobá stání na 2 hodiny, ta nebudou zpoplatněna. Aktuálně má Opava v lokalitách bytové zástavby 8200 vozidel. Počet míst je omezen na 7400 stání. Realizační náklady na vybudování jednoho stání jsou cca 150 tis. Kč na terénu. Proto počet stání roste pouze pomalu. Naopak počet vozidel roste o cca 180 vozidel za rok. Některá vozidla zabírají prostory jízdních pruhů a ponechávají pro průjezdu pouze jeden jízdní pruh, což není v souladu s pravidly silničního provozu. Pokud tyto vozidla neomezují pěší trasy nebo průjezd hasičů, nejedná se celospolečensky významný problém.

S omezení výroby osobních vozidel v Evropské unii od roku 2035 se předpokládá zdražení osobních vozidel cca na dvojnásobek stávající ceny a vymizení či významné zdražení ojetin, jelikož cena baterií se rovná ceně dnešního konvenčního vozu a jejich životnost je pouze 8 let. Po roce 2035 se bude zřejmě počet vozidel vlivem jejich ceny snižovat. Dalším problémem bude zajištění nabíjení těchto vozidel.