Ke komunitnímu plánu můžete podat připomínky

Upraveno: 29.03.2022
Ilustrační obrázek

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Opavy v rámci agendy komunitního plánování sociálních služeb připravil ve spolupráci s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb na území města Opavy již pátý komunitní plán.

Všechny, kterých se sociální problematika dotýká a chtěli by ovlivnit podobu tohoto strategického dokumentu, vyzýváme k jeho připomínkování. Bližší informace naleznete zde.