Dotazník a workshopy k participativnímu bydlení

Upraveno: 18.10.2022
Ilustrační obrázek

Mnohá města stojí před otázkou: Jak řešit městské bydlení, které je stále nedostupnější? Dá se s tím něco dělat? Ano, dá. Jednou z možností je tzv. participativní bydlení. Na možnosti a limity rozvoje tohoto fenoménu se zaměřili výzkumníci a mimo jiných míst zkoumají možnosti participativního bydlení také v Opavě. 

Co to je participativní bydlení? 
Podob participativního bydlení je celá řada. V zahraničí existují formy jako jsou baugruppe, cohousingy, družstva, spolky, sítě nájemníků a další. Hlavní princip je ale vždy stejný – společná aktivita a dohoda skupiny lidí na zajištění bydlení, ať už za účasti obce či bez ní. Jedná se o spolupráci například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale také následné správě. Projekty participativního bydlení jsou známé i svým důrazem na sdílení některých prostor a vybavení, což nejen snižuje náklady, ale také zvyšuje kvalitu života a environmentální udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, co a jak se bude sdílet by měli rozhodovat budoucí obyvatelé, kteří bydlení dávají dohromady. 

Zapojte se do výzkumu i Vy! Váš názor nás zajímá. Zapojte se účastí na workshopech nebo on-line dotazníkovém šetření! Zapojte se do výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení, který v Opavě a dalších městech ČR realizují Masarykova univerzita, České vysoké učení technické, Sociologický ústav AV ČR, Arnika – Centrum pro podporu občanů a Technická univerzita v Liberci. Města, v nichž probíhá výzkum, mají ambici řešit krizi bydlení a chtějí znát potřeby a zájmy svých obyvatel. Potřebují ale vědět, zda je o participativní bydlení zájem a jak by si potenciální obyvatelé takové bydlení představovali. 

Co sdílet a jak konkrétně spolupracovat je nutné nejprve zjistit od potenciálních zájemců. Jste jedním/jednou z nich? Zapojte se do workshopů a dotazníkového šetření a pomozte na tyto otázky odpovědět. Vaše účast ve výzkumu pomůže řešit krizi dostupnosti bydlení v partnerských městech projektu včetně Opavy. Výsledky se promítnou také do tvorby manuálu pro obyvatele a metodiky pro další česká města. Vy sami se v rámci výzkumu dozvíte o různých formách a příkladech participativního bydlení.

Jak se do výzkumu můžete zapojit? 
Jednoduše. Vyplňte, prosíme, krátký kontaktní formulář, tiskopis si otevřete zde. Výzkumníci se vám podle projeveného zájmu ozvou s nabídkou účasti na workshopech a online dotazníkovém šetření. Už teď si ale poznamenejte termíny workshopů v Opavě: 19. září, 3. října a 17. října 2022 vždy v pondělí od 16:30 do 19:30 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku. 

Pokud i vás zajímají další informace, můžete se také podívat na videozáznamy příspěvků z konference o participativním bydlení s příklady projektů z Berlína, Vídně, nebo o české iniciativě Sdílených domů a připravovaném spolkovém bydlení v Praze. Odkazy najdete na naší prezentaci na portálu Opava [si ty].

Tiskové oddělení

 Ilustrační foto: WILLDA wohnen, Einszueinsarchitektur, Fotografie Hertha Hernaus, Vídeň