Zastupitelstvo je kvůli epidemii zrušeno

Upraveno: 16.10.2020

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ SVOLANÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 

 

Ruším v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

svolané 13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, které se mělo konat ve středu dne 14. 10. 2020. 

Důvodem pro zrušení svolaného zasedání zastupitelstva města je prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s ohledem na aktuální situaci. 

V Opavě dne 12. 10. 2020

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

 

Toto zastupitelstvo bylo svoláno v mimořádném termínu, projednán měl být jediný bod - Dukelská kasárna. Program najdete zde.