Proběhne závěrečné setkání v rámci výzkumu participativního bydlení

Upraveno: 15.05.2023
Ilustrační obrázek

V pondělí 22. května od 16.30 do 19.00 proběhne v Klubu Art v Obecním domě závěrečné setkání v rámci výzkumu participativního bydlení v Opavě. Navazuje na sérii tří výzkumných workshopů z podzimu 2022 a budou na něm představeny průběžné výsledky výzkumu, prezentovány možnosti participativního bydlení v Opavě, proběhne workshop věnovaný Dukelským kasárnám – jak a co sdílet v bydlení a dozvíte se, co dalšího výzkumný tým připravuje (metodiku pro obce, manuál pro zájemce o participativní bydlení, konferenci  Participativní bydlení a další). 

Multistakeholder workshop participativního bydlení pořádá výzkumný tým Masarykovy univerzity v Brně, Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Fakulty architektury ČVUT v Praze, Arniky – Centra pro podporu občanů a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci ve spolupráci se statutárním městem Opava,  a to jako součást výzkumu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, který je financován Technologickou agenturou ČR.  

Srdečně zveme účastníky loňských výzkumných workshopů i všechny další zájemce o participativní bydlení (nejen) v Opavě!

K účasti (zdarma) se můžete zaregistrovat na www.participativnibydleni.cz

Akce je součástí přednáškového cyklu Archi_květen.

O výzkumu participativního bydlení v Opavě jsme vás informovali i na těchto webových stránkách.

Kaltbreite, Curych - družstevní participativní městské bydlení

ilustrativní foto k výzkumnému projektu