Do opavských škol letos nastoupilo více než 600 prvňáčků

Upraveno: 27.02.2020

V pondělí prvního září se po prázdninách znovu otevřely základní školy a do lavic poprvé usedli také prvňáčci. Těch letos do 15 škol zřizovaných městem Opava nastoupilo celkem 625 a to do 30 tříd.

„K zápisům přišlo v lednu celkem 816 dětí, v daném počtu však byly zahrnuty i duplicity, kdy se děti hlásily na více škol. Velké množství rodičů také zažádalo o odklad školní docházky a důvodem nenastoupení mohlo být také stěhování do jiného města. To vše se v daném rozdílu přihlášených a těch, kteří do první třídy skutečně nastoupili, odrazilo,“ vysvětlila Andrea Štenclová z odboru školství magistrátu a dodala, že kapacity opavských škol jsou plně dostačující.

V čísle 625 je přitom zahrnuto i 8 dětí, které začali navštěvovat přípravnou třídu při základní škole Šrámkova v Kateřinkách. Dalších 8 žáčků z celkového počtu pak bylo zařazeno do speciální první třídy na ZŠ T. G. Masaryka – více najdete zde.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí