Fotbalový klub je zadlužený. Město mu pošle finanční injekci

Upraveno: 08.12.2019
Zastupitelé na svém mimořádném zasedání projednali špatnou hospodářskou situaci ve společnosti Slezský fotbalový club Opava, a.s. Město pošle zadluženému klubu 24 milionů korun, aby nebylo ohroženo jeho působení v 1. lize a zajistil se jeho provoz.

Téměř 3 hodiny trvalo zasedání opavských zastupitelů v pátek 22. února, a to přesto, že na programu byl jediný bod - situace ve Slezském fotbalovém clubu Opava, a.s. (SFC). Zastupitelstvo v mimořádném termínu svolal primátor města na základě kontrolou zjištěných zásadních nedostatků v hospodaření této společnosti, jejímž majoritním vlastníkem je město Opava - více v tiskové zprávě zde.

Se závěry auditu seznámil zastupitele přímo na jednání Miroslav Cák, právník advokátní kanceláře AGM Partners, která kontrolu provedla. Mimo jiné řekl: „Prvotní zjištění byla natolik závažná, že závěry kontroly, která by normálně mohla trvat i tři měsíce, jsme již po necelých třech týdnech shrnuli do zprávy pro město, na jejím základě poté primátor neprodleně svolal zastupitelstvo“.

My jsme neobjednali audit, abychom klub poškodili či bezúčelně hledali nějaké chyby, ale abychom věděli, v jakém stavu ho přebíráme. Jako nové vedení města jsme neměli žádné informace, bývalý předseda představenstva nás neinformoval, že klub má finanční potíže, natož, že jsou tak velké, že mu hrozí úpadek,“ navázal primátor Opavy a od nového roku také místopředseda představenstva SFC Tomáš Navrátil a pokračoval: „Teprve v lednu jsme například zjistili, že zaměstnancům nebyly vyplaceny listopadové výplaty, koupili jsme od klubu majetek, který odkoupit šel, abychom úhradu mezd zajistili. Sháníme sponzory, samozřejmě dál hledáme i strategického partnera, nicméně momentálně je hospodářská situace klubu již tak špatná, že pouze těmito kroky ji stabilizovat nelze“.

Audit odhalil řadu nedostatků, ať již ve stanovách klubu tak i v oblasti pracovně – právních vztahů jako chybějící smlouvy s dodavateli služeb, masivní nárůst nákladů na mzdovou složku či duplicitu plateb. Největším problémem je však neuhrazení 25milionové pohledávky, se kterou klub počítal a která měla být splacena do konce loňského roku. „Klub není schopen tento výpadek plánovaných příjmů pokrýt z jiných zdrojů. Dostal se do dluhové spirály, kdyby nedošlo k prodeji hráčů, byl by v takových dluzích, které již nejde sanovat,“ dodal Miroslav Cák.

Přetrvávání nepříznivé hospodářské situace ve společnosti by mělo s velkou pravděpodobností nezvratné negativní důsledky na její fungování a působení fotbalového klubu v 1. lize. „V této chvíli existují pouze dvě možnosti - poslat klub do insolvence, nebo se ho pokusit zachránit. Prosperitu SFC považuje město za jednu ze svých priorit, proto se rozhodlo přijmout opatření, která dnes schválili zastupitelé,“ uvedl primátor Navrátil.

Konkrétně bude uzavřena smlouva o dobrovolném příplatku mimo základní kapitál, na jejímž základě město poskytne SFC peněžní částku ve výši 24 milionů Kč. Společnost se přitom zaváže tuto peněžní částku neprodleně použít na svoji provozní činnost, splnit navržený Finanční plán i doporučení vzešlá z právního auditu a ustanovit erudovaného krizového manažera. V případě vymožení pohledávky pak vrátí příplatek ve výši zodpovídající vymožené částce.

Na tiskové konferenci po skončení zastupitelstva primátor města poděkoval všem zastupitelům za podporu SFC. Na otázku, kdo ponese za celou situaci právní odpovědnost, pak odpověděl: „Dnešní zasedání nebylo o hledání viníka, ale o záchraně klubu. Provede se podrobnější kontrola, a pokud se zjistí něčí pochybení, učiníme příslušní právní kroky“. 

Lada Dobrovolná 
Tisková mluvčí