Město bude příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 984 milionů

Upraveno: 08.12.2019
Zastupitelé 12. prosince schválili rozpočet statutárního města Opavy na rok 2017. Ten počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji v celkovém objemu 984,023 milionu korun. Na investiční akce je vyhrazena částka 79,3 milionu.

Zastupitelé na svém zasedání 12. prosince schválili rozpočet statutárního města Opavy na rok 2017. Ten počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji v celkovém objemu 984,023 milionu korun.

„Původní převis poptávky na výdaje byl obrovský, museli jsme hodně škrtat a hledat úspory. Nicméně nakonec se podařilo sestavit rozpočet vyrovnaný, za což jsem velmi rád. Daří se nám úspěšně vybírat poplatky a jiné nedaňové příjmy a zároveň nám rostou příjmy ze sdílených daní, takže jsme mohli částku na straně předpokládaných příjmů rozumně navýšit,“ uvedl primátor města Radim Křupala.

Rozpočet počítá s příjmy daňovými ve výši 807,5 milionu Kč, nedaňovými o objemu 110,7 milionu a kapitálovými v částce 28,6 milionu. Z přijatých dotací je zde zahrnut pouze transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na přenesenou působnost ve výši 58,7 milionu. „Ze zdrojové části je nutné odečíst 68 milionů na splátky jistin a 3,5 milionu na tvorbu zřízených fondů. Naopak přičíst je třeba 50 milionů, které byly do rozpočtu zapojeny z fondu rezerv a rozvoje,“ upřesnila vedoucí oddělení rozpočtu magistrátu města Lenka Grigarová. 

Na straně výdajů se u výdajů běžných počítá s částkou 861,3 milionu, zde jsou zahrnuty náklady jednotlivých odborů magistrátu, neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím, městským částem, obchodním společnostem, dotace na sport a podobně. Kapitálové výdaje pak dosahují 122,7 milionu. 

Provoz technických služeb vyjde město na 111 milionů korun, Slezskému divadlu připadne 70 milionů. Opavská kulturní organizace bude hospodařit s částkou 14 milionů a dopravní podnik se 72 miliony. Celkem 8 městských částí si rozdělí částku přesahující 34 milionu korun, do kasy městské policie putuje necelých 32 milionů. Na sport včetně údržby sportovišť v majetku města je v rozpočtu rezervováno 73,1 milionu korun, na sociální granty 20 milionů.

Na investiční akce je vyhrazena částka 79,3 milionu. Jejich přehled najdete v příloze. O případných dalších projektech bude vedení radnice rozhodovat v průběhu roku, podle aktuální finanční situace města. „Na předfinancování investičních akcí, na které budou čerpány peníze z dotací, si město vezme střednědobý úvěr ve výši 50 milionů korun. Tyto peníze budou po získání dotací vráceny do fondu rezerv a rozvoje,“ vysvětlil primátor Křupala.   

Další, tentokrát dlouhodobý úvěr ve výši 380 milionů, bude řešit problematiku financování budoucích investičních akcí. Konkrétně se jedná o vybudování splaškové kanalizace v městských částech Milostovice a Zlatníky (100 milionů), výstavbu městského bazénu (160 milionů) a penzionu pro seniory na ulici Hálkova (65 milionů), revitalizaci Základní školy Otická (28 milionů), zřízení odborných učeben na Základní škole Boženy Němcové (18 milionů) a odborné učebny na Základní škole Otická (9 milionů). 

Na splácení úvěru budou použity mimořádné splátky z přijatých dotací, jejich výše se podle předpokladů odhaduje na 80 milionů a zůstatek k 31. prosinci 2020 by tak měl být v maximální výši 300 milionů Kč. Pravidelné splácení půjčky pak začne od 31. března 2021, kdy bude vypořádán úvěr z roku 2009. 

Návrh rozpočtu byl 24. listopadu zveřejněn zde na webu města. Po schválení rozpisu rozpočtu radními v lednu či únoru bude na webových stránkách zveřejněn schválený rozpočet rozčleněný na podrobné položky.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Ke stažení