Město se snaží dohodnout s dlužníkem vůči SFC

Upraveno: 08.12.2019
Ilustrační obrázek
Vedení města jedná se společností OpavaNet o zaplacení finančního závazku vůči SFC. Firma měla za reklamní plnění zaplatit 18 milionů korun, jejich neuhrazení je pro klub fakticky likvidační. Dluh zatím sanovalo město, které chce peníze získat zpět do své kasy.

V níže uvedené tiskové zprávě jsme ne úmyslně uvedli chybné datum týkající se smlouvy o úschově. Na jejím základě by měla společnost OpavaNet složit dlužnou částku na městský účet do 3. května, nikoliv do 2. května, jak bylo mylně uvedeno. Za tuto chybu se omlouváme.

Zveřejněná právní kontrola ve Slezském fotbalovém clubu (SFC) odhalila kromě dalších zásadních pochybení velký dluh, který má vůči klubu společnost OpavaNet a.s. Ta doposud neproplatila fakturu za reklamní plnění ve výši 18 milionů korun, vystavenou ještě za působení minulého vedení fotbalového klubu. Její neuhrazení by pro klub znamenalo faktickou likvidaci. Aby k ní nedošlo, muselo zasáhnout město a klubu poslat finanční injekci - více v této tiskové zprávě

Vedení města se společností OpavaNet, která je ovládaná bývalým předsedou představenstva SFC Markem Hájkem, aktivně jedná. Prostřednictvím svých zástupců v představenstvu a dozorčí radě klubu podniklo právní kroky a začalo dlužnou sumu vymáhat. Po podání iniciační žaloby došlo k uzavření radou navržené smlouvy o úschově, na základě které by měla společnost OpavaNet do 2. května složit  dlužnou částku na městský účet.  „Pokud se tyto peníze  následně vrátí do městské kasy, získá město zpět valnou část prostředků, které klubu poslalo na jeho záchranu a může dojít i ke smíru s dlužníkem,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil a dodal: „V médiích se objevily informace, že se s ním odmítáme dohodnout. To není pravda, jednání probíhají už od ledna. Nemůžeme ale kývnout na pro město nevýhodné návrhy a nemůžeme se bavit o budoucí spolupráci, když jsou na stole nevyřešené staré dluhy. Stále věřím, že náš smluvní partner své závazky uhradí,“ uzavřel primátor.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí