Město vypsalo záměr prodeje či pronájmu Slezanky

Upraveno: 08.12.2019
Ilustrační obrázek
Zájemci o koupi či pronájem objektu bývalého obchodního centra Slezanka mohou své nabídky zaslat do 30. září do 13 hodin na podatelnu magistrátu na Horním náměstí. Přesné podmínky obou záměrů jsou zveřejněny v příloze tohoto souboru.

Jedním z projektů dlouhodobého investičního plánu, které by se měly realizovat do roku 2026, je i využití budovy bývalého obchodního centra Slezanka. K řešení dané problematiky byl sestaven, stejně jako ke každému dalšímu záměru ze seznamu strategických investic, projektový tým. „Ten se nezávisle na sobě zabývá jak variantou využití objektu Slezanky městem, tak i jejím prodejem či pronájmem,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Vedení města má na stole studii architektonického ateliéru CHYBIK+KRIŠTOF z loňského roku, podle které by v části budovy mohlo vzniknout tzv. Centrum polytechnického vzdělávání provozované Střediskem volného času, další část by mohla být využívána komerčně - viz. tisková zpráva zde. „Prozatím jsme další práci architektů zastavili. Chceme si ověřit i variantu, zda by se nenašel developer respektive soukromník, který nás osloví s takovou myšlenkou využití budovy, o níž bychom měli zájem,“ vysvětluje primátor města a pokračuje: „Dáváme prostor zájemcům o odkup i pronájem objektu. Pokud nějaké záměry přijdou, posoudíme je, a kdyby nás některý zaujal více než návrh předložený architekty, dále bychom s předkladatelem nabídky jednali. V každém případě by šlo o návrh, který nás k ničemu nezavazuje.“ 

Podmínky vyhlášeného záměru prodeje budovy hovoří o tom, že zájemce dodá studii s naznačením účelu a architektonického a hmotového řešení, a to jak stávající budovy, tak i možných nadstaveb a přístaveb včetně řešení vnitrobloku. Zároveň uvede také popis časové představy o realizaci investice a její finanční náročnosti a doloží schopnost ji realizovat. Zájemce o pronájem pak předloží s nabídkou výše nájemného a specifikací prostor, o které má zájem, také záměr jejich využití. 

Přesné podmínky obou záměrů jsou zveřejněny v příloze tohoto souboru. Prohlídka objektu je možná po telefonické domluvě (553 756 803, 604 229 394).                                                       

Nabídky je možné podávat do 30. září do 13 hod na podatelnu magistrátu na Horním náměstí. Stanovená komise se k otevření obálek sejde 2. října v 9.00 hodin v zasedací místnosti Hlásky ve 2. patře, přítomni mohou být zájemci, kteří podali nabídku.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Ke stažení