Noční akce na příští rok nahlaste již nyní

Upraveno: 13.12.2022
Ilustrační obrázek

Pokud plánujete pořádat akci pro veřejnost, která se protáhne až do pozdních večerních hodin, musíte ji předem nahlásit městu. Její konání po 22. hodině totiž musí být povoleno, jinak byste porušili vyhlášku o nočním klidu. 

Žádosti s popisem akce je možné na radnici doručit do konce ledna 2023. Vyplněný formulář, který najdete zde je třeba zaslat na e-mail jana.foltysova@opava-city.cz nebo anna.krempkova@opava-city.cz.

„Seznam žádostí je předložen radním a následně zastupitelům, ti rozhodují o tom, které z akcí výjimku z rušení nočního klidu udělí a které nikoliv,“ vysvětluje vedoucí odboru kancelář primátora Jana Foltysová, která vyhlášku společně s metodičkou města zpracovává. Zároveň vyzývá i pořadatele, jejichž akce jsou každoroční a ve vyhlášce už tedy zařazeny jsou, aby se i oni prostřednictvím jejího e-mailu přihlásili a potvrdili znovukonání akce i platnost všech údajů.

Nelze rozhodně vyhovět všem žadatelům. Podle metodiky Ministerstva vnitra je možné do vyhlášky zařadit pouze akce přístupné široké veřejnosti, které mají určitý společenský význam. Dále pak ty, které navazují na kulturní tradice nebo novou smysluplnou tradici zakládají. Jde tedy například o Majáles, Rock na grilu, Opavské léto zábavy, Joy Run či odpusty a posvícení v městských částech. Zcela jistě sem nelze zařadit firemní akce, soukromé oslavy, svatby a večírky. „Kromě samotné podstaty akce se vždy posuzuje také lokalita, ve které se koná. Cílem je, aby určité části města nebyly zatěžovány hlukem příliš často. Pořadatel také musí počítat s tím, že zařazení do vyhlášky podléhá procesu schválení nejen radou a zastupitelstvem města, ale i konzultací s Ministerstvem vnitra. I proto je nutné akce, které se sice konají třeba až v létě nebo na podzim příštího roku, nahlásit již nyní,“ dodává Jana Foltysová s tím, že na zařazení akce do vyhlášky není právní nárok.  

Seznam schválených akcí lze najít na webu města v sekci Město a úřad/vyhlášky a nařízení. Všichni pořadatelé mají navíc zákonnou povinnost nejpozději 5 dní před konáním každou akci, které byla udělena výjimka z rušení nočního klidu, ohlásit na magistrát. Její termín spolu s dalšími informacemi je pak vyvěšen na úřední desce. Opavané si tak mohou zjistit, zda je akce po 22. hodině povolená či nikoliv. Pokud tomu tak není, mohou v případě rušení nočního klidu volat městskou policii.