Rozpočet fondu dopravy na rok 2015 definitivně schválen

Upraveno: 09.03.2020

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém 23. zasedání dne 10. prosince 2014 projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015. Svým usnesením č. 558 tento rozpočet přijala.

Schváleným rozpočtem fondu dopravy jsou zajištěny finanční prostředky na klíčové stavby v Moravskoslezském kraji. V jeho západní části se jedná o stavbu silnice I/11 Mokré Lazce a jeho navazující úsek – dálniční přivaděč „Prodloužená Rudná“.

Ve schváleném rozpočtu dopravního fondu jsou rovněž vyčleněny finance na zahájení východní části severního obchvatu Opavy a severovýchodního obchvatu Krnova.

Ve východní části Moravskoslezského kraje bude na jedenáctce pokračovat výstavba dvou  tzv. „třineckých“ staveb. Jde o mimo jiné úseky „Nebory-Oldřichovice“ a „Oldřichovice-Bystřice“. Dále bude zahájen dlouho očekávaný obchvat Frýdku-Místku.

Rozpočet dopravního fondu pro příští rok zahrnuje také finance na pokračování přípravy klíčových silničních staveb v západní části našeho regionu. Jde mimo jiné o západní část severního obchvatu Opavy, obchvat Bruntálu či přeložku silnice I/45 v souvislosti s výstavbou přehrady v Nových Heřminovech.

Ing. Martin Dostál
tajemník
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
Tel.:   553 756 402
GSM:  604 229 417
E-mail: martin.dostal@opava-city.cz