Sedmdesát procent Opavanů je se Slezankou nespokojeno

Upraveno: 23.02.2020

Vedení statutárního města Opava zveřejnilo výsledky srpnového průzkumu, ve kterém se občané vyjadřovali ke Slezance. Z průzkumu, který pro město realizovala agentura Datamar, mimo jiné vyplývá, že 7 z 10 Opavanů je nespokojeno se současnou podobou Slezanky a 8 z 10 je pro rekonstrukci budovy. Vedení města chce nyní s Crestylem o projektu dále jednat a co nejvíce zohlednit názory Opavanů. I k tomu má sloužit veřejná debata mezi občany, zástupci města a Crestylu, která se koná 22. září od 17 hodin v budově Slezanky.

V průzkumu vyjádřilo 68 % občanů nespokojenost se současnou podobou Slezanky, opačný postoj zastávalo pouze 8 % lidí. Mezi Opavany současně převládá názor, že Slezanka potřebuje rekonstrukci (76 %), přičemž plocha za Slezankou by se neměla zastavovat celá, jak developerská společnost Crestyl zamýšlí, ale část této plochy má podle občanů zůstat volná. Na volném prostranství by lidé nejraději viděli park s možností posezení (45 %), dětské hřiště (18 %) nebo okrasný park (16 %). „Průzkum potvrdil náš předpoklad, že projekt v původním rozsahu není u veřejnosti průchodný a při jednáních se společností Crestyl budeme prosazovat zmenšení projektu,“ komentoval zjištění primátor Opavy Martin Víteček.

Respondenti se v průzkumu dále vyjadřovali k tomu, jaké obchody nebo služby by ve Slezance nejvíce uvítali. Na prvním místě lidé nejčastěji uváděli obchody s potravinami, dále služby (kadeřnictví, kosmetika, čistírna apod.), restaurace a kavárny či cukrárny.

V názoru na rozšíření parkovacích ploch nepanovala mezi respondenty shoda. Pro vznik nových parkovacích míst se vyjádřilo 45 %, proti bylo 51 %, zbývající část nebyla schopna na otázku odpovědět. „Při terénních rozhovorech s lidmi se ukázalo, že sice považují parkovací kapacity v centru Opavy za nedostatečné, na druhé straně nechtějí, aby se z volných ploch stala parkoviště, proto se relativně velké procento respondentů vyslovilo proti rozšíření. Řešením tohoto dilematu by mohlo být vybudování podzemního parkoviště,“ uvedla ředitelka výzkumné agentury Datamar Lenka Mynářová.

V průzkumu byli respondenti rovněž dotázáni na příčiny vylidňování centra Opavy. Podle 17 % za to mohou nákupní centra na okrajích měst, vysoké nájmy v centru (16 %), postavení obchodního centra Breda & Weinstein (12 %), málo volnočasového vyžití v centru (10 %) a málo pracovních příležitostí (8 %).

Průzkum realizovala v srpnu 2015 výzkumná agentura Datamar pro statutární město Opava na reprezentativním vzorku 405 respondentů formou dotazníkového šetření.  

Ke stažení