Začala stavba severního obchvatu Opavy

Upraveno: 08.12.2019
Stavba východní části severního obchvatu Opavy počátkem března začala. Základní kámen poklepali např. ministr dopravy Dan Ťok, hejtman Ivo Vondrák či primátor Opavy Radim Křupala.

V pondělí 6. března odpoledne začala stavba východní části severního obchvatu Opavy. Základní kámen poklepali např. ministr dopravy Dan Ťok, hejtman Ivo Vondrák či primátor Opavy Radim Křupala.

Tisková zpráva Ředitelství silnic a dálnic:

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pondělí 6. března za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy výstavbu silnice I/11 Opava, severní obchvat - východní část. „Přeložka silnice I/11 do polohy severního obchvatu odkloní tranzitní dopravu a  odlehčí centrální části Opavy. Vzhledem k tomu, že se jedná o obchvat města, dojde k výraznému snížení vlivů dopravy na okolí stávajících komunikací. Navrhovaný obchvat přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu“, uvedl k zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Dosavadní výsledky záchranného archeologického výzkumu Severního obchvatu Opavy přinesly v mnoha směrech překvapivé a neočekávané výsledky. Doposud zjištěné doklady sídelních aktivit v podstatě od mladší doby kamenné (neolitu) až po dobu římskou upozorňují na jedinečnost zkoumané sídelní oblasti; takovéto kontinuální osídlení zaznamenáváme v rámci českých zemí jen velmi ojediněle. K cenným poznatkům přispělo např. i odkrytí unikátního kostrového pohřebiště vybaveného keramickými nádobami a silicitovými nástroji z konce eneolitu a starší doby bronzové (cca 2 000 př. n. l.), jež náleží na našem území k ojedinělým jevům. Je značná pravděpodobnost, že budoucí odkryvy přinesou další zásadní objevy, jež dále rozšíří naše znalosti o pravěkém, ale i středověkém vývoji tohoto regionu.

Na ploše stavby I/11 Opava, severní obchvat – východní část byl proveden komplexní plošný pyrotechnický průzkum s ohledem na skutečnost, že se jedná o lokalitu, kde proběhla největší válečná operace 2. světové války v ČR. Tomu odpovídá i četnost kovových nálezů nebezpečné povahy. V úseku obchodního domu Kaufland a  vodoteče byla nalezena nevybuchlá munice v počtu 9 ks dělostřeleckých granátů ráže 75 mm včetně nábojnic, 1 ks dělostřeleckého granátu ráže 75 mm, 2 ks ručního protitankového granátu. Byla nalezena i jedna nábojnice protileteckého kanónu Flak ráže 88 mm. Veškerá nalezená munice byla předána policejnímu pyrotechnikovi na likvidaci, vše bylo zadokumentováno a zapsáno v knize nálezů nevybuchlé munice. Při provádění prací bylo postupováno dle osvědčené metodiky a Technologického postupu schváleného Policií ČR. 

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Původní tisková zpráva Sdružení pro výstavbu silnice I/11 (zde)

Fotogalerie ze zahájení stavby (zde)

Vizualizace trasy severního obchvatu (zde)
 

Data o stavbě

Hlavní trasa:

délka: 1627 m

kategorie: S 11,5/80 výhledově S 24,5/100

počet stavebních objektů: 91

zhotovitel: Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část

Správce společnosti: M- SILNICE a.s., Společník: KARETA s.r.o., a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

cena: 407 790 tis. Kč (bez DPH)

délka výstavby: 34 měsíců

 

Další informace podá Ředitelství silnic a dálnic a Srdužení pro výstavbu komunikace I/11