Výsledky dotačních programů 2021

Upraveno: 05.01.2021

Zastupitelé na svém prosincovém zasedání upravili dotační programy na rok 2021. Změny reagují jednak na ekonomickou situaci, ale třeba v případě programu Kultura 2021 i na nižší počet podaných žádostí. Dále pak schválili seznamy úspěšných žadatelů. „Probíhající pandemie covid-19 měla zásadní vliv na průběh dotačního řízení pro rok 2021, a to zejména u dotačních programů Kultura 2021, Sport 2021 a Prevence kriminality 2021. Z tohoto důvodu dochází ke snížení celkového objemu finančních prostředků pro uvedené dotační programy. V rámci dotačního programu Sociální a související služby 2021 poté dochází k narovnání ve vztahu ke skutečné částce rozpočtu,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Orieščík.

V programu Kultura 2021 bylo podáno bezmála o polovinu méně žádostí než před rokem. Z 69 žádostí v roce 2019 počet klesl na 38 žádostí letos. Z tohoto důvodu se navrhlo snížení finančních prostředků na tento program, a to z původně schválených 2,2 milionu korun (totožná částka jako před rokem) na 1,6 milionu korun. 

V případě dotačního programu Sport 2021 došlo ke snížení částky o 350 tisíc korun na 11,3 milionu korun. Snížení bylo projednáno ve sportovní komisi. „Program Sociální a související služby 2021 původně počítal s částkou 21,5 milionu korun. Ta byla navýšena o cca 1,3 milionu korun oproti loňské částce. V rozpočtu statutárního města Opavy je však nakonec  k dispozici částka ve výši 26,4 milionu korun, z toho 22,4 milionu jde na přerozdělení mezi poskytovatele sociálních služeb,“ vysvětlila Petra Vlčová z odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy.

Dva miliony korun z tohoto programu jdou neziskové organizaci OASA, která má zastupitelstvem města schválenou deklaraci na financování 30 % oprávněné provozní ztráty navýšené kapacity domova se zvláštním režimem v nově vystavěném objektu. Přesná částka bude vypočtena na základě reálného rozpočtu v okamžiku spuštění této služby (předpoklad – červenec 2021).

Ze stejného důvodu dva miliony korun získá Vila Vančurova, a to na financování 30 % oprávněné provozní ztráty navýšené kapacity domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, který by měl být otevřen na podzim letošního roku. Částka 1,6 milionu korun pak jde na hospicovou péči. Tato částka byla navýšena o 300 tisíc korun. 

Na dotační titul B2 Dobrovolnictví na území města Opavy půjde částka 400 tisíc korun. I tato částka byla vzhledem k očekáváné zvýšené míře dobrovolnické činnosti v souvislosti s pandemií koronaviru navýšena. 

Na program Prevence kriminality 2020 byla vyčleněna částka 500 tisíc korun. Vzhledem k podobnému počtu žádostí je o 100 tisíc korun nižší než před rokem. 

Kromě toho zastupitelé schválili i úspěšné žadatele v jednotlivých dotačních programech. Bližší informace včetně seznamu úspěšných žadatelů najdete zde.

Roman Konečný

Tiskové oddělení