Mateřská škola Opava Jateční

Základní informace o mateřské škole

Adresa: Jateční 10, 746 01 Opava

Telefon: 553 821 999

E-mail: jatecni@mssramkova

Vedoucí pracoviště: Nikol Navrátil

Provoz: 6:15 až 16:30

Provozní doba sportoviště

Jedná se o odloučené pracoviště mateřské školy Šrámkova.

Informace o škole:

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. (Kant)

Obsah vzdělávání v naší mateřské škole je koncipován tak, aby děti, které nás opouštějí byly osobnosti pokud možno jedinečné vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem, co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. Proto se snažíme vhodnou motivací, esteticky vyváženým prostředím a dostatkem mnohostranných podnětů zajistit dítěti bohatství různorodých aktivit vedoucích k tvořivému uplatnění vlastních zkušeností, k prožitkům, hledání a experimentování, aby čas strávený v naší mateřské škole byl pro děti radostí.

Mateřská škola je umístěna ve starší městské zástavbě nedaleko zastávky MHD

(u marketu TESCO). Součástí školy je rozlehlá zahrada, která je v letních měsících zpřístupněna veřejnosti. Poloha školy je její výhodou. V blízkosti protéká řeka Opava, která svou přítomností a svým okolím dává podněty k pozorování a získávání zkušeností, bohatých zážitků a znalostí přírody a na druhé straně blízkost a snadná dostupnost městské části, jež poskytuje získávání povědomí

o běžném životě lidí, jejich práci, starostech i radostech.

Mateřská škola je trojtřídní, s dětmi od dvou do sedmi let.

Denní režim je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti

a potřeby dětí. Hravou formou je zajišťována prevence vadné výslovnosti a dětem od pěti let individuální péče logopedické asistentky. Jako další alternativní prvky jsou do vzdělávání zařazeny základy angličtiny a němčiny, hra na zobcovou flétnu, prvky rytmiky a jógy , výtvarné činnosti a seznamování s přírodou formou pokusů..

V průběhu celého roku jsou pro děti pořádány akce v i mimo mateřskou školu :

pohádková divadélka, Mikulášská a Vánoční nadílka, karneval, Den dětí, výlety, rozloučení se školáčky a další.

Děti se v průběhu roku mohou zúčastnit plaveckého kurzu a dle zájmu navštěvují pravidelně solnou jeskyni v Opavě.

Dobré vztahy, profesionalitu pedagogů a šťastný úsměv dětí pokládáme za ukazatele kvality naší mateřské školy .

Více informací najdete na stránkách školy.