Vyjádřete se k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou

Upraveno: 05.02.2020
Urbanisté představili studii, jak by mohl vypadat vnitroblok za Slezankou. Veřejnost se k tomuto návrhu může vyjádřit do 20. října 2017. Vyplněný formulář můžete poslat emailem nebo odevzdat v infocentru.

Vize za Slezanku: Představení návrhu veřejnosti

Rada města Opavy rozhodla dne 25. ledna 2017 o zpracování Analýzy a návrhu řešení využití území za obchodním domem Slezanka. Zpracováním studie byla na základě výběrového řízení pověřena kancelář re:architekti, s.r.o., ta na strategii rozvoje spolupracovala s firmou ONplan lab, s.r.o.

Během jara měli Opavané možnost zapojit se do diskuse o budoucnosti tohoto území. Město uspořádalo setkání nad mapou, urbanistickou procházku územím a rozsáhlou anketu, které se zúčastnilo 817 osob. Zároveň se vedly rozhovory s hlavními aktéry území, představiteli města, významných institucí, občanského a podnikatelského sektoru. Tiskovou zprávu najdete zde.

Pobytový park, nová tržnice a městské domy

Návrh, který byl 19. září představen veřejnosti staví na třech pilířích.

Za prvé, návrh přináší městu nové příležitosti pro hospodářský a sociální rozvoj.

Městská tržnice bude moderním a atraktivním místem s potenciálem přilákat za nákupem čerstvých potravin místní produkce, občerstvením a kulturním programem nejen Opavany, ale i návštěvníky z širokého okolí.

Rozdělením nové zástavby do menších parcel umožní město, aby na Horním náměstí mohli stavět i místní drobní investoři. Příjmy z pronájmů či prodeje nových ploch tak zůstanou v opavské ekonomice. Přes 330 nových obyvatel zvýší kupní sílu a doplní úbytek obyvatel středu města.

Ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniknou veřejná prostranství a městské domy vysoké architektonické kvality, které vytvoří trvalou hodnotu pro město.

Za druhé, v srdci města vznike klidné a tiché veřejné prostranství pobytový park a náměstí s novou tržnicí. Park s dostatkem míst k posezení a pro hraní dětí se stane živým místem pro setkávání obyvatel všech generací.

Díky propojení s prosklenou městskou tržnicí navíc vznikne i vnitřní veřejný prostor, který umožní využití vnitrobloku i během zimních měsíců. Nový park bude visuálně atraktivním, čistým a bezpečným prostředím pro trávení volného času. Kavárny a restaurace v parteru budov a tržnice uspokojí rostoucí poptávku po těchto službách.

Za třetí, návrh přistupuje k místu s respektem. Nová zástavba vzniká ve stopě historického zastavění. Na Horní náměstí se vrací městské domy, které díky své dispoziční flexibilitě umožní širokou škálu využití v návaznosti na měnící se požadavky a ekonomické podmínky.

Flexibilní co do využití, svou pevnou formou však tyto domy jasně definují odvěká prostranství Opavy, Horní náměstí i Rybí trh. Hlavním dominantám města, Hlásce, Slezskému divadlu a Konkatedrále svou hmotou a výškou říms nekonkurují, jen vhodně dotváří prostor, který jejich důležitost akcentuje.

Komentáře k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou budou vypořádány během listopadu.

Do 20. října 2017 bylo možné se vyjádřit k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou. Bylo odevzdáno celkem 87 komentářů v elektronické či tištěné formě. Do konce listopadu 2017 budou zpracovány a zveřejněny odpovědi k odevzdaným podnětům a připomínkám. Souhrnný dokument se všemi komentáři veřejnosti si nyní můžete prohlédnou zde na webových stránkách.

Děkujeme všem, kteří se k návrhu vyjádřili.

Ke stažení